Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen ortak değişimlerden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen ortak değişimlerden değildir? sorunun cevabı "Gırtlaktaki kemik çıkıntısının belirgin hâle
gelmesi"
dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” sözleri aşağıdaki yerlerden hangisiyle ilgilidir? Ülkemize en çok mülteci hangi ülkelerden gelmektedir?Bu sorunun cevabı olarak hangisi ülke adı verilebilir? Gök cisimlerini incelemeye yarayan arcın ismi nedir? 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, ihalelerde, istekliden alınacak geçici teminat tutarı, teklif edilen bedelin en az yüzde kaçı olmalıdır? Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluş-turduğu topluluğa popülasyon denir.Bu tanımlamaya göre,I. Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı bölgeyi paylaşabilir.II. Popülasyondaki tüm bireylerin genetik yapıları farklı olmak zorundadır.III. Bir popülasyondan ayrılan bireyler farklı bir yerde popülasyon oluşturabilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Hz. Ömer Dönemi’nde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran  fethedilmiştir.Bu durumun İslam Devleti’nde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez? Hz. İdris’e kaç sayfa suhuf gönderilmiştir? Okulumuzda 486 erkek öğrenci, 448 kız öğrenci vardır. Okul mevcudu kaçtır? Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların içinde, bizler aşağıdaki duygulardan hangisini uyandırmalıyız? Devlet aşağıdaki durumların hangisinde insanın yaşam hakkını engelleyebilir ? Aşağıdaki elektrikli araçların hangisi “soğutma” amacıyla kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi bildirme yazısı türlerinden biri değildir?