S:1

Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı yalıtımı için binalarda kullanılmaz?

Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı yalıtımı için binalarda kullanılmaz? sorunun cevabı "Metal levha" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Günde 5 ekmek tüketen bir aile 480 ekmeği kaç günde tüketir? Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalara ne ad verilir? I. Su ve yoğurt= AyranII. Limon, su ve şeker= LimonataIII. Zeytinyağı ve su= Yağlı suIV. Şeker ve süt= Şekerli sütNumaralandırılmış karışımlardan hangisine baktığımızda karışımı oluşturan maddeleri ayrı ayrı görebiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi İstanbulu kuşatan ilk Türk devletidir? Karahanlılar, aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin döneminde İslamiyeti kabul etmişlerdir? Annem çamaşırları elde yıkamak için 6 kova su kullandı. Bir kova 18 litre su almaktadır. Annem çamaşırları kaç litre su ile yıkamıştır? I. Samsun - bakır sanayisiII. Karabük - demir-çelik tesisleriIII.Yatağan - termik enerji santraliYukarıda verilen sanayi tesislerinden hangileri hammadde kaynağına yakın değildir? Annem 2 m 27 cm kumaş aldı. Kumaşın 105 cm ile gömlek dikti. Geriye kaç cm kumaş kaldı? Taşıtlara elektrik sağlamak amacıyla kullanılan ve elektriği depolayan araç hangisidir? Bir dik açı ile dar açının toplamı 165 derece ise dar açı kaç derecedir ? Gusül(Boy abdesti) almak istediğimizde bütün aramalara rağmen su bulamazsak ne yaparız? Kurumlar belli yasalara göre oluşturulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.1- (.... ) Demir,nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekilir.2- (.....) Buz, ısı aldığında donar.3- (.....) Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan varlıklara madde denir.4- (.....) Limonata, saf bir maddedir.5- (.........) Geri dönüşüm, bozuk çıkan ürünlerin fabrikasına geri gönderilmesidir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır ? (-18) + (-12) + (-6) + ... + 36 toplamının sonucu kaçtır? Bir yıl ............... kaç gündür? Aşağıda verilenlerden hangisi Allahın yapılmasını istediği iş ve davranışlardır? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? 4 tane 7 kaç eder? Bir sorunu çözerken herkes ...................farkında olursa sorun daha kısa sürede çözülür.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Türkiye'nin ilk türistlik yeri neresidir? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ses düşmesi görülen bir sözcük yoktur? 2 onluk 3 birlik olan sayıya 1 onluk eklenirse yeni sayı kaç olur? İslam Devletinde ilk hazine (Beytül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur? a = 7,24 b = 7,3 c = 7,256 Yukarıda verilen ondalık kesirlerin doğru bir şekilde sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Spektrumlar ile ilgili;I. Beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde sürekli spektrum oluşur.II. Her element kendine özgü kesikli (çizgi) spektrum oluşturur.III. Uyarılmış bir atomun yaydığı ışınlar pizmadan geçirilirse emisyon spektrumu oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem duygusu hakimdir? Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim yerime de hesap vermeyecektir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bu Kanun kapsamına dâhildir? Her canlı belli bir olgunluğa eriştikten sonra neslini devam ettirmek için kendine benzer yavrular meydana getirir. Bu, canlıların hangi özelliğidir? • İsteğimiz dışında çalışır.• Yapısı çizgili kaslara, çalışması düz kaslara benzer.• Çalışması süreklidir.Özellikleri verilen kas aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur? Osmanlı Devleti nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa hangi padişah döneminde başlamıştır? XIV. yüzyıl klasik edebiyat şairlerindendir. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıyla uygulamıştır. Tasavvuf düşüncesinin yaygın olduğu XIV. yüzyılda din dışı konularda şiirler yazmıştır. Kaside, gazel ve mesnevilerinde aşk duygusunu işlemiştir. Kendisinden sonra gelenler üzerinde büyük etkisi olan şairin Cemşid ü Hurşid adlı bir mesnevisi vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Sınıf ve okul süslemeleri hangi zamanlarda yapılır? Aşağıdaki mallardan hangisinin nisabı,diğerlerinin nisabından farklıdır? I. Toprak Reformu Kanunu II. Kabotaj KanunuIII. Tevhiditedrisat KanunuVerilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir? Doğal olarak ses oluşturan kaynaklara doğal ses kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Bazı öğrencilerin felsefeyi tarih dersiyle benzer gördüklerine şahit oldum. Bu öğrencilere göre tarih dersinde padişahların, devlet adamlarının neler yaptıklarını felsefe dersinde de filozofların neler yaptıklarını, neler söylediklerini öğreniyoruz.Buna göre felsefe dersine ilişkin yanlış bir algı oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir