S:1

Peygamberimizin doğduğu kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberimizin doğduğu kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Mevlid Kandili " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için, I. İyonik bağlı yapıdadır.II. Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III. Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Merkezi otoritesini güçlendirmek için Osmanlı Devleti aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapmıştır? Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitim düzeyiyle ilişkilidir.Kaliteli eğitime sahip olan ülkeler her alanda ileri gitmişlerdir. Yukarıda verilen paragrafta eğitimin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az kaç gün önce Resmî Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur? Galiba bu soruya hazır cevabım yok. Zaman zaman bunu düşündüm tabi, özellikle de böyle sorular sorulduğunda. Bir cevap şu olabilir: Mecbur kaldığım ve başka bir şey yapamadığım için şiir yazıyorum. Şiirden büyük beklentilerim yok, daha doğrusu bir beklentim yok. Yine de şiirsiz olmuyor.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? Cem , çevresi 20 cm olan üç kareyi yan yana getirerek dikdörtgen elde ediyor. Dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir ? 1.İnönü Zaferi'nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Fizik biliminde kullanılan bazı büyüklükler aşağıda verilmiştir.I. UzunlukII. ZamanIII. SıcaklıkIV. KütleBuna göre bu büyüklüklerden hangileri metre ile ölçülür? Kumbarasına her gün 13 TL atan Sılanur iki hafta sonunda kumbarasındaki paranın 87 lirasını harcıyor. Sılanurun gerine ne kadar parası kalmıştır? Eskiden bilginin kaynağına ulaşmak için ansiklopediler, kütüphaneler ve kitapevleri ideal araçlardı. Bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde ise en büyük bilgi kaynağı internet olmaya başladı.Aşağıdakilerden hangisi internette doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Mümin, insanların kendisine güven duyduğu kimsedir. Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise, kötülüklerden kaçandır. Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki, kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez. Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir torbadaki özdeş topların 11i kırmızı, 8i beyaz, 9u mavi ve 12si siyahtır.En az kaç top çıkarılırsa, torbada kalan topların renklerine göre çekilme olasılıkları eşit olur? He saw me in the library - - - - he didnt remember me. Basit elektrik devresini oluşturan malzemelere ne ad verilir? Maddenin gaz hali için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? 0,0000012 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı da kısa kenarın 4 cm fazlası olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? Birler basamağı 3, yüzler basamağında 8 vardır. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan 4 fazladır. Buna göre ben hangi doğal sayıyım? Aşağıdakilerin hangisinde hiçbir sözcüğü belgisiz zamir olarak kullanılmıştır? Melih, isteklerini ve ihtiyaçlarını listeleyerek annesi ile alışverişe çıkar.Aşağıdakilerden hangisini bütçelerine göre diğerlerinden sonra almalıdırlar? Aşağıdaki hangi dizede ulama vardır? İdeal düzenin, insanlar arasında tam eşitliğin gerçekleşmesiyle mümkün olacağını, bunun için de üretim araçlarının herkese ait olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 200'ün %40 eksiğinin yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir? Tabaklar kelimesinin tekil durumu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdandır? Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Anlamını bilmediğimiz kelimeler için hangisine bakarız? Çiftçilikle uğraşan bir aile, işlerin daha kolay olmasını sağlamak için aşağıdaki ürünlerden hangisini tasarlamaz? Kan bağışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ben ağaca tırmanabilirim cümlesi İngilizce nasıl yazılır ? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? Doğru sözlü olmak ve Güvenilir olmak anlamlarına gelen Peygamberlerin sıfatları hangileridir? 472,065 ondalık sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hangi deyim, çok pahalı, fiyatı çok yüksek anlamında kullanılan bir deyimdir. I.Aslan, kaplumbağa evcil hayvanlardır.II.Hayvanların gücünden yararlanırız.III.Hayvanların derisinden yararlanırız.IV.Tilki ve ayının yününden yararlanırız.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? İstanbulda saat 9.23 iken Tokyoda saat 15.24 olduğuna göre bu iki şehir arasındaki zaman farkı kaç dakikadır? XI.VI.1983 tarihinde, gün ve ay Romen rakamları ile gösterilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tarihten daha sonraki zamanı gösterir? Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresinde kabul edilemez olarak değerlen- dirilmiş, Sivas Kongresinde ise kesin olarak reddedilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir