S:1

Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez? sorunun cevabı "Anne " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Dört öğrenci bazı iç salgı bezlerine ait görevleri söylemişlerdir: Bilge: Korku, heyecan, öfke gibi anlarda salgılanır. İsa: Kan şekerinin düzenlenmesinde görev alır. Sezgin: İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar. Taha: Ergenlik döneminde dişi ve erkeğe özgü özelliklerin çıkmasında görev alırlar.Buna göre öğrencilerin söylediği bu görevler arasında hangi iç salgı bezine ait bir görev yoktur? Canlıları çok yönlü olarak ele alan psikolojide verilerin nitel ve nicel kaydı yapılırken, analizleri çıkarılırken çeşitli ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.Ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılması psikolojinin aşağıdaki bilim dallarından öncelikle hangisiyle ilişkili olduğunu gösterir? Dünya’dan uzaya fırlatılan bir astronotun uzaydaki ağırlığı ve kütlesi nasıl değişir? Mekkeli müşrikler, Hz.Muhammed’i (sav.) davasından vazgeçirmeye çalışmışlardır. Bunda başarılı olamayınca O’na ve İslam’a inananlara çeşitli işkenceler ve ambargolar uygulamışlardır. Fakat Peygamberimiz davasından vazgeçmemiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)’in hangi yönü vurgulanmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? -Hiçbir şey yoktur.- Bir şey olsa bile onu bilemezdik.- O şeyi bilsek bile, başkalarına aktarmazdık.Yukarıdaki ifadelerin sahibi olan Gorgias hangi soruya cevap vermiştir? “İbadet niçin yapılır?” sorusuna verilen cevaplar önem derecesine göre sıralanacak olursa ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi alır? Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir?  Düşünce ve duyguların gerektiği kadar sözcükle anlatılmasına duruluk denir. Duru bir cümlede gereksiz sözcüklere yer verilmez.Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir? Hepside güçlü bir iradeye ve kesin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim İshak ve Yakup’u da hatırla  ( Sad 45)Bu ayette  peygamberlerin hangi ortak sıfatları açıklanmaktadır? Aşağıda verilen madenlerden hangisi Dünya’da en çok ülkemizde çıkarılan madendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem (!) gelir? Osmanlı Devleti’ndeki Divan üyesi olan Defterdar’ı günümüzde hangi bakanlığa benzetebiliriz? “Kara Kitap” aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’niYanında savaşa sokma nedenlerinden değildir?   “Beş parmağın beşi bir değil.’’ atasözü bize neyi anlatır? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? TBMM’nin açılması aşağıdakilerden hangisini bir göstergesidir?  Aşağıdakilerden hangisi sohbet programı değildir?   Aşağıdaki devletlerden hangisi Timur Devleti’nin hâkimiyetine son vermiştir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Bir gün  bir adam geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın Resûlü, annem babam öldükten sonra, onlar için yapmam gereken bir görev var mı?” Resûlullah, “Evet, onlara dua etmen, onlar için bağışlanma dilemen, verdikleri sözlerini (vasiyetlerini) yerine getirmen, onlarla bağlı olduğun akrabayı ziyaret etmen ve arkadaşlarına ikramda bulunman gerekir.” Buyurdu Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne/babası ölen bir kimsenin görevlerinden değildir? “Ayşe, akşam hava durumu bültenini izledi. Sabah okula giderken sıkı sıkı giyindi. Şemsiyesini almayı ihmal etmedi.”Buna göre, Ayşe’nin akşam izlediği hava durumu bülteninde ne söylenmiş olabilir? Aşağıdaki eserlerin hangisi modernizmi esas alan eserlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “çok sevinmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?  Divan edebiyatı nazım şekillerinden - - - - Arapçada “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak” demektir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Ayça 9 yaşındadır. Ayça’nın annesi Ayça’nın yaşının 4 katından 2 eksiktir. Ayça ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?         Allah’ta var olan ama insanda olmayan özellik hangisidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiç cins ad yoktur? Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi milli bayramdır? 1 cm uzunluk kaç mm’ye eşittir? Akarsuyun göl veya denize ulaştığı kısmına ne ad verilir? Şiir; ulaşılamayan, erişilemeyen, özlemin gittikçe büyüdüğü, büyüdükçe bir muammanın ve esrarın oluştuğu bir ses, ritim ve imgeden oluşan bir sacayaktır. Aslında şiir hayatın bizatihi kendisidir. O nedenle hayatı savunur. Şiir, savaşlar çıkardığı kadar savaşları durduracak güce de sahiptir. Kimi zaman bulunduğu ortamın en içli ve sessiz olanıdır. Kimi zaman gürül gürül akan bir ırmak… Gerektiğinde şiir en gümrah ve devrimci bir coşkuyla, mazlumun yanında yer alır. Hayatın daraldığı noktalarda şiir bir duygu patlamasıyla bütün yeryüzüne hakikati haykırır. Şiir, sözcüklerden örüldüğü hâlde onlardan kaçınandır. Az laf, çok iş…Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim çalışmalarının planlanmasıyla ilgili ortak hükümlerden biri değildir? Hangi cümle yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl vardır? Karine Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir