S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da adı geçen peygamberlerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da adı geçen peygamberlerden değildir? sorunun cevabı "Hz.Şit   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde; “Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir.” demiştir.Aşağıdakilerden hangisi duası kabul edilecek 3 kimseden biri değildir?  Peygamberimizin namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? Birler basamağındaki sayının basamak değeri  8, onlar basamağındaki  sayının basamak değeri 30 olan sayı kaçtır? İlk filozoflardan Thales; astronomi, fizik, matematik Anaximandros; astronomi, Pythagoras; matematik, fizik ve antropolojideki çalışmalarıyla tanınıyorlardı.Verilen metinden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? Hicret sırasında Efendimizin gizlendiği mağara hangisidir? Aşağıda Allah subuti sıfatları ve anlamları  verilmiştir.Hangisi yanlış eşleştirilmiştir?  Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdiren antlaşma hangisidir? ‟Az” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf göreviyle kullanılmamıştır? ŞOK! ŞOK! ŞOK! Kameramanımız, ünlü şarkıcı Bertuğ Bülbülses’in evini gizli kamerayla nasıl görüntüledi? Evde kimler vardı? Birazdan…Televizyon kanalının yaptığı bu haberde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmemiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ sokak” sözcüğünün bir özelliği belirtilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi, diğerlerinden farklı bir görüşü dile getirmektedir? “Sinem – soğuk - ……………… - sünger” Aşağıdakilerden hangisini noktalı yere yazarsak sözlük sırasını bozmadan tamamlamış oluruz?  Aşağıda biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir.•  Mikroorganizmalara ve böceklere karşı dirençli olan bitkilerin üretilmesi•  Bazı hastalıkların tedavisi için ilaçların geliştirilmesi•  Gıda olarak kullanılan bazı bitkilerin genetik yapısının değiştirilmesi•  Böcek öldürücü ilaçların, deterjan, parfüm gibi kimyasal maddelerin üretilmesi•  Besin, vitamin, protein tabletlerinin üretilmesiBu örneklerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? B manyetik alan içerisinde akımtaşıyan düz bir tele etkiyen kuvvet ile ilgili;I. Manyetik alanla doğru orantılıdır.II. Akım şiddeti ile doğru orantılıdır.III.  Telin uzunluğu ile ters orantılıdır.ifadelerinden hangileri doğrudur? I. İnce kenarlı mercek görevi görmeleriII. Kalın kenarlı mercek görevi görmeleriIII. Işığı bir noktada toplamalarıIV.Işığı dağıtarak kırmalarıOrmanlık alanlara bırakılan cam atıkların, güneşli havalarda yangın riski oluşturmalarının sebebi yukarıdakilerden hangileridir? I. KonuşmakII. Diyalog kurmakIII.Mektup göndermekIV. MimiklerYukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişime örnektir? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, taşıt yolundan karşıya geçenle­rin kazaya neden olabilecek davranışlarındandır?  Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu görevde kullanılmıştır? (...)  + 1130 = 1170 işleminde parantez içine hangi sayı gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin şekli dünyamızın şekline benzememektedir? 100 001 001 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?  Aşağıdakilerden hangisi özel addır?  Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Mili Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz? Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir? 6060 : 30 = ? Yandaki bölme işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir?  60 L + 450 mL + 550 mL = ? işleminin sonucu kaç litredir ? Hangisi iletişim özelliklerinden biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “ders görevi” ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar aşağıdakilerden hangisi ile tespit olunur? Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir? İslam’ın beş şartından biri olan ve Ramazan ayında Müslümanların yapmaları farz olan ibadet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Afrika’da iç savaştan dolayı yeterli beslenemediği için çocuklar hayatını kaybetmektedir.Afrika’da çocuklar savaştan dolayı hangi haklarını kullanamamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi “ Yaş kesen baş keser.” atasözünün anlamıdır? • Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.• Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.• Cemiyetiakvam kurulacaktır.• Her millet, çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletini kurabilecektir.• Boğazlar, uluslararası garanti altına alınıp bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.Yukarıda verilenlere bakılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Sömürgeciliğin önlenmesi düşünülmüştür.II. Açık diplomasi istenmiştir.III. Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki hakimiyeti güçlenmiştir.IV. Dünya barışını koruma amacı vardır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir