S:1

Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır. Namaz dinin direğidir
Aşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz.

Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz. sorunun cevabı "Namazsız da Müslümanlık olur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Sende vefasız çıktın. cümlesindeki yazım yanlışının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? ‘‘Çiğnemeksözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘egemenliği altına almak, hükmetmekanlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki mimari eser - şehir eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Müslümanların ilk kıblesi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermemektedir? 113 X 40 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? We - - - - live in a small village in the past. Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Sanatı tarif edecek olsam Oyundur. derim ama bir kişiyle oynanan en güç, en belalı, en tatlı, en güzel oyun. Bir oyun ki sahnesi dünyanın her yerindedir. Bir oyun ki sahnesinde her zaman tek kişi; seyircileri arasında gelmiş, geçmiş ve gelecek nesiller bulunmaktadır. Bir oyun ki su ile ekmeğin yanı başında yerini alır.Bu metinden ‘‘sanat ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Ali turizm haftası için yaşadığı yer ile ilgili aşağıdaki bilgi notunu hazırlamıştır. Yaşadığım yer Türkiyenin orman bakımından en zengin alanlarından birisi ve son yıllarda yayla turizmi ve şenlikleriyle önem kazanmış bir alandır. Her mevsim yağışlı olduğundan gür akan derelere de sahiptir.Buna göre Alinin yaşadığı il aşağıdakilerden hangisidir? 3829 – 1481 = ?Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Ahmet 20 yaşında , kardeşi ise 16 yaşındadır. 5 yıl sonra Ahmet ve kardeşinin yaşları toplamı kaç olur? Tam gölgeyi aşağıdaki durumlardan hangisi değiştirmez? 1. Uçak 2.Kamyon 3.Vapura. kara b. hava c. deniz Yukarıdaki taşıtlar ve nerede gittikleri eşleştirilse, doğru eşleşme nasıl olur? Ziraat mühendisliği aşağıda belirtilen alanların hangisinde görev yapmaktadır? Her biri yarım kilo olan kıyma paketlerinden 10 tane alan Özal toplam kaç kilo kıyma almıştır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yöneti- len bir ülkeye ait özelliktir? Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız? 480 dakika kaç saat eder? Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik. (Şuarâ suresi, 208. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? DNAdan mRNA üretilmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Herhangi bir konuda fikir alışverişi yapmaya ne ad verilir? Halat çekme oyununda iki taraf da birbirini yenemiyor ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin, tarihimizin akışında önemli bir yeri yoktur? .................. birlikte yaşama kurallarına uymaktır.Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır? Hangi sayı 3 ile toplanırsa 14 olur? Çaldere köyünde güneş batarken geniş yapraklı ağaçların dallarını koyu bir kızıllık kaplar. Yeşille kırmızının birleşmesinden doğan bu renk yağmuru gözleri kamaştırır. Sazların arasından süzülen dere, köyün dört saat uzağındaki ırmağa kavuşmak için dümdüz ova üstünde mavi şerit gibi uzanır.Bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? (I) Kapıdan çıktığımda annemin, taraçanın mer- divenlerinde oturduğunu gördüm. (II) Tıkırtımı duyunca başını çevirip bana baktı. (III) Gülüm- seyerek yanına çağırdı. (IV) Bir elini dudaklarına götürerek hiç konuşmamamı işaret etti.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Coğrafya gezisi kapsamında Göller Yöresine giden bir öğrenci grubu burada bulunan Beyşehir Gölünün sularının tatlı, Burdur Gölünün sularının ise tuzlu ol-duğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki görüşleri ileri sürmüşlerdir. Ali; göllerin büyüklüklerinin farklı olması bu duruma neden olmuşturAzra; göllerin üzerinde oluştuğu kayaçların farklı olması bu duruma neden olmuşDuru; göllerden birinin gide-ğeninin olması diğerinin olmaması bunun nedeni olabilir Fatih; göllerin beslenme kaynaklarının farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir Buna göre hangi öğrencinin ileri sürdüğü görüşün bu durum üzerinde daha çok etkili olduğu söylenebilir? I dont like dramas.I think they are_______. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 941 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi ülkeden ülkeye değişmez? Aşağıdakilerin hangisi deyimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne yoktur? 6?17 dört basamaklı sayısının 3e bölünebilmesi için ? yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan ve Rus olduğu tahmin edilen felçli gence, Gülsüm Kabadayı adlı bir vatandaş sahip çıktı. Bu sahipsiz gencinölümüne kadar geçen yaklaşık on yıllık sürede bakımını üstlendi. Gülsüm Kabadayı, çıktığı bir televizyon programında Rus muhabirin: Bugencin bakımı için gerekli gücü nereden alıyorsunuz? sorusuna: Allahımdan, devletimden, doktorlarımdan ve tüm Türk annelerinden. diyerek cevap verdi.Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmaz ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir