Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi ezanda geçensözlerden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi ezanda geçensözlerden biri değildir? sorunun cevabı "Kad Kameti’s selah" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi doğrusu denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz? Bir elektrik devresinde devreyi açıp kapamaya yarayan eleman aşağıdakilerden hangisidir? TBMM’nin toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Brüt kütlesi 7 kg gelen bir kutu bisküvinin darası 850 g olduğuna göre bisküvinin net kütlesi kaç g’dır? 70 L sirke yarım litrelik ve bir litrelik şişelere dolduruluyor. Bunun için yarım litrelik 106 şişe kullanıldığına göre kaç tane bir litrelik şişe kullanılmıştır? Kuvay_ı Milliye’nin kaldırılmasında,      I.      Halktan zorla para toplamaları,      II.      Askerlik tekniğini bilmemeleri,      III.      Disiplinsiz olmaları,      IV.      Milli Mücadelenin başarısız olması, Gelişmelerinden hangisi etkili olmamıştır?     19’dan başlanarak geriye doğru birer birer sayılıyor.Beşinci sayışta hangi sayı söylenir? Dünya’nın etrafında dönen gök cismi hangisidir? Sabah ezanı okunurken diğer ezanlardan farklı olarak “Namaz uykudan daha hayırlıdır.” söylenir.Sabah ezanında böyle bir ifadenin yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kur’an’ı Kerim’in genellikle on ayetten oluşan, özel işaretlerle ayrılmış ve çoğunlukla namazların sonunda okunan kısımlarına ne denir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basittir? • Geçme yasağı olan yerlerden geçmek• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmakVerilenler aşağıdakilerden hangisinin nedenlerindendir?