Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur? sorunun cevabı "20 Nisan 571 Mekke   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi  Arap  toplumunun  sosyal ve  ahlaki  yapısında  görülmez? Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu ve vefat ettiği şehirler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 bütün ekmek ……çeyrek ekmektir. “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.”İfadesinde çocuk haklarının hangi yönü vurgulanmaktadır? Eski edebiyatımızda  romanın  yerini tutan Battalname, Saltukname ve Danişmendname’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Gebelik düşünüldüğünde aşağıdaki konuların hangisinde hekime danışılması gerekmez?  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü sınav değerlendirme ölçütleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? “Sinema – soğuk - ……………… - sünger”Aşağıdakilerden hangisini noktalı yere yazarsak sözlük sırasını bozmadan tamamlamış oluruz? Resmi kurumlar;I. Gönüllülük esasıyla çalışırlarII. Topluma hizmet için kurulmuşlardırIII. Ast üst ilişkisi vardırverilen bilgilerden hangileri doğrudur?  Aşağıdaki cümlelerde yer alan " -ki " ekinin hangisi türüne göre doğru yazılmıştır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, Yazılı sınav kurulunun sekretarya hizmetleri hangi müdürlükçe yürütülür? “ Herkese ne söyledimse ........... onu söyledim.”  cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisini koyamayız?