S:1

Kuran-ı Kerim hangi ayda ve hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?

Kuran-ı Kerim hangi ayda ve hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? sorunun cevabı "Ramazan ayı, Kadir gecesinde" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi e-devlet uygulamalarına örnek olarak verilemez? Böyle durumlarda hislerine dizgin vurmayı bilmelisin. Bu cümleye deyimin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Sınıfta düşüncelerini paylaşmasak ta herkes istediğini söylemekte serbesttir Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyalarımızdan birisi değildir? Yağız: .............Kaan: Yes, of course.Yağız: When did you go there?Kaan: Last year. I visited Anıtkabir there. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözcük sayısı daha fazladır? Allahın hoşnutluğunu kazanmayı en büyük amaç edinen Müslümanlar, İslam dininin emir ve tavsiyelerine uymaya özen gösterirler.Buna göre, Müslümanları güzel davranışlarda bulunmaya yönelten asıl amaç hangisidir? Kağıt, cam, metal ve plastik çöp değildir. Bunların geri dönüşümünü yapmak ......... katkı sağlar. Yukarıdaki cümle hangisi ile tamamlanamaz? The students havent finished the exam - - - -. 5 + 9 kaç eder? Fatihin boyu 120 santimetredir. Muratın boyu, Fatihin boyundan 10 santimetre uzundur. Muratın boyu kaç santimetredir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır? Babam manavdan kilogramı 4 lira olan karpuzdan 5 kg, kilogramı 7 lira olan kirazdan 8 kg, kilogramı 4 lira olan patatesten 15 kg aldı. Manava kaç lira ödedi? Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara vektör denilmektedir.Buna göre, verilenlerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır? künefe – kale – kelime – kalem Yanda verilen sözcükleri sözlük sırasına koyduğumuzda hangisi sonda yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kuru sözcüğü ıslak sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? 45687 sayısının 10 ile bölümünden kalan sayı hangisidir? Aşağıdaki karşıt (zıt) anlamlı sözcüklerden hangisi yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıda yazılan Kuran-ı Kerimin özelliklerinden kaç tanesi doğrudur? 1- Son kitaptır2- Arapça yazılmıştır3- İlk kutsal kitaptır4- Tüm insanlara gönderilmiştir Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir. Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşa-ğıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? 1.Balıkçı bugün büyük bir balık yakaladı.2.Ormancı kendisine yeni bir balta aldı.3.Annesi bebeğe şirin bir başlık ördü.4.Yaşlı bilge sakince yanıt verdi.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök hâlindedir? Bir bölgedeki iklim koşulları, aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Maddenin kristal yapısını inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? O, hep bildiğini yapar, biz de onu kendi hâline bıraktık.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Okulda veya binalarda tehlikeli bir durum olduğunda dışarıya nereden çıkmamız doğru değildir? Yüce Allahı hatırda tutmak ve Onu anmaktır. Allahı (c.c.) anmak için yapılan her davranış ve söylenen her hamd, dua ve tesbihtir.Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmaktadır? DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir. Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir? I. Olandan çok olması istenen anlatılır.İİ. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.İİİ. Konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür.Numaralanmış özelliklerle aşağıdaki anlatım türleri eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Tarihi Devirlere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi isimler verilmiştir.Bu ayrımın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? The Internet is very popular around the world. People use their tablets or smart phones to connect to the Internet everywhere. Wherever you go, you can keep in touch with your friends and families. It is easy to chat with them. You can call them by using the Internet. You can also share your photos with them from far away. When people want to learn something, they can find it on the Internet. The Internet makes our lives easier.Which one is false according to the text? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin(sas) annesi ve babası vefat ettikten sonra kim himayesi etmiştir? Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi hadisten çıkarılabilecek bir sonuçtur? Bir coğrafya öğretmeni öğrencileri doğal oluşumlu yeryüzü şekillerini inceletmek için Kapadokyaya götürmüştür. Öğrencilerine bu süreçte Peri Bacaları hakkında ayrıntılı bilgileri açıklamıştır. Öğrenciler çeşitli kayıtlar alarak çalışma sonuçlarını sınıfta paylaşmıştır.Buna göre bu öğretmen hangi öğretim yöntemini/tekniğini kullanmıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 360 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? Osmanlı Devletinde I. Murattan itibaren, Ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışının yerini, Ülke padişah ve oğullarınındır. anlayışı aldı.Veraset sisteminde yapılan bu değişiklikle Osmanlı Devletinin ; I. Taht kavgalarını sınırlandırmayıII. Merkezi otoriteyi korumayıIII. Şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlamayıyukarıda verilenlerden hangilerini hedeflediği söylenebilir? Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir mesaj içerir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir