S:1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.
( ) Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları mikroskop ile inceleriz.
( ) Pil yatağı,pilin devreye bağlandığı yerdir.
( ) Cam şişeleri ve pet şişeleri toprağa gömebiliriz.
( ) Basit elektrik devresinde ampulün yanması için kesinlikle anahtara ihtiyaç vardır.
( ) Telde elektrik olduğunu dokunarak anlarız.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.( ) Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları mikroskop ile inceleriz.( ) Pil yatağı,pilin devreye bağlandığı yerdir.( ) Cam şişeleri ve pet şişeleri toprağa gömebiliriz.( ) Basit elektrik devresinde ampulün yanması için kesinlikle anahtara ihtiyaç vardır.( ) Telde elektrik olduğunu dokunarak anlarız. sorunun cevabı "DDYYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Where is the China ? Sorusuna en kötü-en yanlış cevap hangisidir? I. İnsanın kendini tanımasına, olayları ve çevresini daha doğru yorumlamasına yardımcı olur.II. Gerçeği estetik bir tavırla ele alarak toplumun estetik algılarını canlı tutar.III. İnsanın kalabalıklar içinden sıyrılarak kendi kabuğuna çekilmesine yardımcı olur.IV. Toplumsal duyarlıkları harekete geçirir ve böylelikle bireyler arasındaki ilişkileri daha olumlu bir zemine taşır.V. İnsanların birbirini anlamasını, ortak bir paydada buluşmasını sağlar; barışçı bir anlayışa sahip bir toplumun oluşmasını temin eder.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde güzel sanatların insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Seçeneklerdeki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslamın farklı düşünceleri zenginlik olarak gördüğüne örnek gösterilebilir? Ziya Paşa Hürriyette yayıladığıülü‘‘Şir ve İşadlımakalesinde Tük edebiyatıı çğaşbir düeyeerişesini, gerçk Tük edebiyatıolan halk edebiyatııbu yenileşede temel alımasıgerektiğni savunmuşur.1874te çıardığı‘‘Harabat adlıdivan şiri antolojisininö söüde ise halk edebiyatııküçüseyerekdivan edebiyatııömüşü.Bu parçdan hareketle Ziya Paşı sanat anlayışılailgili aşğıakilerden hangisi sölenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat tiyatrosunun özelliklerinden değildir? Filozoflar genel görüş ve kabullerden uzak durarak, onların esiri olmaktan kaçınmalıdır.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılınca kolaylıkla çözünür ? Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenar uzunluğu 75 metredir. Bu tarlanın çevresi kaç metredir? Ben, Allahtan, hepinizden daha çok çekinir ve sakınırım. Lakin ben, bazen nafile oruç tutarım bazen de tutmam, gecenin üçte birinde namaz kılarım, üçte birinde uyurum.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı yoktur? Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır? .............bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu taraftır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazarız? Temiz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özenle yapılmış anlamında kullanılmıştır? Evde bir yangın çıkarsa ailede kimin söylediği telefonu aramamız gerekir? Bir çıkarma işleminde çıkan 107, fark 758dur. Bu işlemde eksilen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha karşı sorumluluklarımızdan biridir. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir? Solunum sisteminin yapı ve işleviyle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 56 sayısında 5 'in basamak değeri nedir? XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerin hangisinin karşılığı doğru verilmiştir? Nevin 360 TL parasının 90 TL'sini harcamıştır. Buna göre Nevin parasının % kaçını harcamıştır? Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız? Değişmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulü ile ilgili esaslar kim tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir? İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına ............... denir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Ay'ın evreleri düzenli olarak sıralanmıştır? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (......) Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.(......) Üçgen ve dairelerin köşegenleri çizilebilir. (......) Karede 4 tane dik açı bulunur.(......) [AF], ABFT karesinin bir kenarıdır. (......) Açılarına göre beş çeşit üçgen vardır. Günümüzde Ortadoğu ülkelerindeki çatışmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? Komşu komşunun külüne muhtaçtır.Verilen atasözünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika üyeliğinin kazanılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 1-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz? Camius-Sahih adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangilerine aittir? Haydar dayının bahçesinde 2965 zeytin ağacı vardır. Zeytin ağaçlarından 1367 fazla elma ağacı vardır. Haydar dayının bahçesinde kaç ağacı vardır? Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir