Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hem pil, hem de şehir elektriği ile çalışabilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hem pil, hem de şehir elektriği ile çalışabilir? sorunun cevabı "radyo   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Tiyatro, kişinin hayat görgüsünü genişleten ve derinleştiren kurumlardandır. Seyirci, insanın çeşitli güdülerle nasıl davrandığını ya da davranabileceğini burada görür, hayatta karşılaşacağı türlü olaylara burada tanık olur, tutkuların yol açabileceği düzensizliklere karşı burada uyarılır. Kişinin yüceliği de bayağılığı da türlü örneklerle burada önüne serilir. Seyirci, kişiler ve olaylar karşısında kimi zaman hayranlık duyar, bazen içinde nefret uyanır, bazen de acıma hisleriyle dolar. Hayatta görülen ya da görülebilecek kişilerle burada tanışır. Başlı başına bir eğitim kurumu olan tiyatronun eğiticilik yönü bu özellikleriyle ortaya çıkar.Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine - - - - denir.Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Başlangıç meridyeni ( 0. Meridyen ) aşağıdaki ülkelerden hangisinden geçer? Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır? Okulda kullandığımız kaynaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Yazının kullanılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenmez? I- BasıncıII- Diş derinliğiIII- Hasarlı olup olmadığıAracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? I had searched on the Net - - - -I started my project. İki ardışık sayının toplamı 45’tir. Küçük sayı kaçtır? Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? I. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenlerII.Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlarIII.Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayanlar3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen yukarıdaki dilekçelerden hangisi/hangileri incelenemezler? “…Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü  yoktur.”Bu hadis aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?