S:1

a tiger can jump Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?

a tiger can jump Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Bir kaplan zıplayabilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Ayda 90 TL harçlık alan Öner, parasının 66 TL sini harcayıp geri kalanını biriktirmektedir. Öner bir yılda kaç lira biriktirmiştir? Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun sözüyle Peygamberimiz neyi vurgulamıştır ? I. Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde sıkça heyelanolmaktadır.II. Güneydoğu Anadolu çığ felaketlerinin sıklıkla yaşandığıbir bölgemizdir.III. Akdeniz ve Ege bölgelerinde orman yangınlarınasıkça rastlanır.Yukarıdaki bilgilerin doğru olanlarına D, yanlışolanlarına Y yazıldığında hangi seçenek doğruolur? I II III Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteşlik özelliği taşır? Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden hangi konuyu ne kadar öğrendiklerine, hangi çalışma stratejileriyle daha başarılı olduklarına yönelik bir kompozisyon hazırlayıp bunu sınıfta arkadaşlarına okumalarını istemiştir.Buna göre Ayşe Öğretmenin yaptığı etkinlik Çoklu Zekâ Kuramının hangi boyutlarını içermektedir? İlk TBMMnin yeni bir devlet düzenine geçilmesinin sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır. Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir. I. Madeni paraII. Kemikten süs eşyalarıIII. Parlatılmış toprak kaplarIV. Kil tabletlerYukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez? Mustafa Kemal 13 Kasım 1918de İtilaf Devletleri donanması İstanbul limanına demir attığı zaman Geldikleri gibi giderler demiştir.Lozan barış antlaşmasının hemen ardından İtilaf Devletleri ülkeyi terk etmişlerdir. Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Kemalin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? 1- Sıvılar litre ile ölçülür.2-Dört çeyrek litre bir litre yapar.3-İki yarım litre bir litre yapar.Yukarıdaki hangi maddeler doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yüce Allah tarafından insanlara veren nimetlerdendir?1- Sevgi 2-Yiyecekler 3-Su Hangi seçenekte karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? 5m +12dm+5cmToplamı kaç cmdir? Efendimiz aleyhisselam vefatından hemen önce Bizansla savaşmak üzere hazırladığı orduya hangi sahabiyi komutan olarak tayin etmiştir? ...........,verdiği nimet sebebiyle bir kimseyi övmektir.Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kavram hangisidir? Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim ............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaklerden hangisi gelmelidir? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? 6x + 6 = 2x − 38 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? 1. Perdenin aralığından dışarı baktı. 2. Yüzüne vuran güneş, uykusunu açmaya yetmişti.3. Yatağın üzerinde otururken içeri sızan güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı.4. Dışarıda oynayan kardeşine el salladı. 5. Yerinden kalktı ve camın önüne gitti.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istediğimizde sıralama nasıl olacaktır? Aşağıdakilerden hangisi en iyi dinleme şeklidir? Ve gönül Tanrısına der ki: -Pervam yok verdiğim elemden, Her mihnet kabulüm, yeter ki Gün eksilmesin penceremden. Dizelerini yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Erenin 102 kitabı, ablasının ise Erenin kitaplarından 19 fazladır. İkisinin kaç kitabı vardır? Peygamber Efendimizin Dinin direğidir buyurduğu ibadet hangisidir? Cisimlerin hareketi sırasında yüzeyle temasını zorlaştıran etki ...................dir. tümcesini hangi seçenek tamamlar? Bilimin verileri aşağıdakilerden öncelikle hangisi sayesinde, insanın ve toplumun yaşamını tümüyle değiştirip geliştirmekte ve insan yaşamını her geçen gün biraz daha kolaylaştırmaktadır? Birinci Dünya Savaşının ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir? İlahi dinlerdeki vahiy geleneği hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kıssaların amaçlarından değildir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunagöre Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. ifadesi aşağıdakilerden Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerindendir? Orduda paralı asker kullanmaları sebebiyle yıkılan uygarlık..........................dırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere gelecek şekilde açtığımızda, sırtımız hangi yönü gösterir? Ders planı; bir ders saati içerisinde kazandırılacak davranışları, işlenecek içeriği, etkinliklerin seçimini ve düzenlenmesini, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme etkinliklerini daha ayrıntılı bir şekilde tasarlamayı gerektirir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ders planı hazırlamanın en temel amacıdır? Sinem, ödev yapmayı hiç sevmez ve baştan savma ödev yapar. Çantasını akşamdan hazırlamaz, evden çıkmadan 5 dakika önce hazırlar.Sinem, aşağıdaki sorunların hangisini yaşayabilir? 07 : 45 a.m. Hareketli bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygulanıyor. Cismin hareketinde hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? Cezaevi vaizinin bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? .Karşı mahallede oynarken dikkatli olun. Cümledeki altı çizili sözcük ismin hangi hal ekini almıştır? Bir semaverden 5 çaydanlık çay çıkmaktadır. Bir çaydanlıktan da 15 bardak çay çıktığına göre bir semaverden kaç bardak çay çıkmaktadır? Mıknatısın "N" kutbu ile verilen bilgilerin hangisi doğrudur. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir