S:1

Ben okula saat yedi buçukta giderim. Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?

Ben okula saat yedi buçukta giderim. Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "I go to school at half past seven.  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Etraftaki kırlık ve dağlık mahallelerden geçerek saat iki buçukta istasyona vardık. İlk görünüş- te pek az Amerikalı vardı. Hatta bu nedenle Güney Avrupa şehirlerinden birine kavuşmuş hissi içindeydik. Dört yanda fotoğrafçılar, gazeteciler... Garın önünde üniformalı kadın şoförleri ile sıra sıra boz renkli arabalar hemen dikkati çekiyor. Bir bando eşliğinde sıcak, na- zik ve hevesli karşılanıyoruz.Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnek gösterilebilir? Ağaçtaki  13 kuştan 5 tanesi kaçmış.Geriye kaç kuş kalmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek değildir? Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, Yazılı sınav kurulunun sekretarya hizmetleri hangi müdürlükçe yürütülür? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Çamaşır suyuyla ilgili;I. Ağartıcı etkisi vardır.II. Dezenfektandır.III. Tuz ruhu ile karıştırılmamalıdır.yargılardan hangileri doğrudur? Bir kedi yavrusunun doğumuna kadar gerçekleşen,I. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiII. Zigotun mitoz geçirerek büyüyüp gelişmesiIII. Üreme ana hücrelerinin mayoz geçirmesiolaylarının gerçekleşme sıralaması aşağıdakilerdenhangisidir? Osmanlılarda;• Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmış kanunnamelerden biridir.• Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan bu tür kanunnamelerin halka duyurulması şarttır.Hakkında bilgi verilen kanunname çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi, mal bildiriminde bulunması gereken kişiler arasında yer almaz? Bir konuda yapılabilecek her şeyi yaptıktan sonra Allah’a güvenmek ne demektir?  Aşağıda seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilmem bilir misiniz, kültürün güzel bir tarifi vardır. Kültür, insanın okuduklarını unuttuktan sonra aklında kalan şeydir, derler. Hani okullarda bize birtakım işi- mize yaramayacak bilgiler öğrettiklerini düşünür ve bunun için kızarız ya... Gerçekten okul sıralarında okuduğumuz, öğrenmeye mecbur olduğumuz, ‟Bunlara ne lüzum var?” dediğimiz dersler -kültürün bu tarifine göre- öğrendikten sonra unutmamız gereken şeylerdir. Bütün o bilgileri hazmedip tamamen unuttuğumuzu sandığımız zaman bizde kalan şey kültürümüzü oluşturur. Bu yüzden öğrendiğimiz hiçbir şey gereksiz değil. Sakın bilgi sahibi olmaktan, öğrenmekten kaçmayın!Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden değildir? Aşağıda özel isimlerden hangisi doğru yazılmıştır?  Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Yukarıda tanımlanan hak aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlayan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir?  Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden devlet adamı kimdir? Kanunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “ Uzun boylu olmak için her gün süt içiyorum.” cümlesinde boyun durumunu belirten kelime aşağıdakilerden hangisidir?  Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 Levha  Kanunları hangi uygarlığa aittir? Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında     en önemli derstir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalardan biri olamaz? I. Temel birimi, yargı bildiren yapılardır.II. Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur.III. Ölçü, kafiye, redif gibi ahenk ögeleri kullanılır.IV. Farklı nazım biçimleri kullanılır.V. Sanatlı kullanımlara yer verilmez.Numaralanmış yargılardan hangileri şiir için geçerlidir? "28-32-36-42-44-48-52" Yandaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? Nüfus cüzdanı bireyi tanımlayan en önemli resmi kimlik belgesidir.      Nüfus cüzdanlarımız aşağıdaki bilgilerden hangisini içermez? "Türkiye Cumhuriyeti" cümlesinde kaç tane iki sesli hece vardır? Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamber bir arada verilmiştir? Aşağıdaki sayılardan hangisi ne negatif ne de pozitif tam sayıdır? Açık, kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yapılması dinen yasaklanmış tutum ve davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? T.C. Anayasası’na göre özel durumlar hariç olmak üzere toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan veya tutuklanan kişiler, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en çok kaç gün içinde hâkim önüne çıkarılır? Aşağıdakilerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi “şarta” bağlıdır? “Okullar ne zaman açılacak?” Cümlesinde hangi sözcük cümleye soru anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır? Kemosentetik ototrof canlılar, organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi aşağıda verilen maddelerden hangisini okside ederek elde edebilir? “Umulur ki düşünürsünüz diye ayetlerimizi size böyle açıklıyoruz.”(Bakara suresi, 76. ayet) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türle- rini araştıran felsefe dalı aşağı- dakilerden hangisidir? 1, 1, 2, 3, 5, ...Yukarıda verilen Fibonacci dizisinin ilk 10 teriminin toplamı kaçtır? Sarah has got - - - - aunt and - - - - nephew. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir