Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
‘ Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye aile, dede ve ninelerin de bulunduğu aileye ise aile denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
‘ Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye aile, dede ve ninelerin de bulunduğu aileye ise aile denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Çekirdek – geniş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kömür deposundaki 15 t kömürün önce 6420kg’ı , sonra 3870 kg’ı satılıyor.Kalan kömür kaç kg’dır? Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat’ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir?  “Yasin, liseye kayıt olacağı için çok heyecanlıdır. Okul müdürü, ikametgah belgesi ister.” Buna göre, Yasin ikametgah belgesini nereden almalıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu geçirmez ?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde birden çok yapım eki vardır?                                                                                İşgörenlerin, iş akımında, yetke sıra dizininde, görevlerinde, doğa ve biçimsel kümelerde, rol takımlarından oluşan ilişkileri;bu ilişkilerin geliştirilmesi hangi bilim dalının konusudur? Mustafa Kemal ordudaki ilk görevine hangi rütbeyle başlamıştır?   Aşağıdakilerin hangisinde insana özgü nitelik doğa varlıklarına aktarılmıştır?            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde“kırılmak” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Sürrealizm (gerçeküstücülük), saf düşünceye varabilmek için, düşünceleri, her türlü mantık,ahlâk ve estetik anlayışından bağımsız olarak ele alıp inceleyen bir sanat ve edebiyat akımıdır.Parçaya göre, sürrealistlerin (gerçeküstücü), düşünceleri inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının anlamları arasında yer almaz? Temsil Heyeti’ nin kazandığı ilk siyasi başarı nedir?