S:1

Güzel olan her türlü işe başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini söyleriz?

Güzel olan her türlü işe başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini söyleriz? sorunun cevabı "Bismillahirrahmanirrahim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Eray : - - - -?Nigel : I read the news online. Çocuklar ailesinde barınma, beslenme,öğrenim görme gibi haklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki sorumluluklarından değildir? *duy *ampul *kablo *pil *anahtar Yukarıda verilen devre elemanlarından hangileri olmasa da ampul ışık verir? Aşağıdakilerden hangisi nazımda dizelerin uyduğu kalıba verilen isimdir? Atatürk ilkelerinden hangisi Halk egemenliğine dayalı,ekonomik açıdan gelişmiş ve tam bağımsız bir Türkiyeyi kurmak için zamanın gerektirdiği yenileşme ve değişmeleri sürekli olarak yapabilmek ilkesinin temeledir? Ticaretin altın kuralı bellidir ( ) Peşin alış- veriş yapacaksın ( ) Bunu sakın ama sakın unutma evladım ( )Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Antalya- Malatya arasını aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz? I- BatıcılıkII- MilliyetçilikIII- İslamcılıkMustafa Kemalin yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir? Kudüs hangi halife zamanında fethedilmiştir? nsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptir. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda devlet otoritesi kendiliğinden devreye girer. Bu durumda devlet aşağıdaki yaptırımlardan hangisini uygulamaya koyar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "abartma" söz konusudur? Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATOya üyedir? Mustafa Kemal Atatürk ................. ili nüfusuna kayıtlıdır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur? Meridyenlerin toplam sayısı kaçtır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulmamıştır? Her kültürel öge, bir başka kültür tarafından nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir.Bu duruma karşıt olan görüş aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda solunum gazlarının taşınması ile ilgili,I. Hemoglobine bağlanmaII. Plazmada çözünmeIII. Bikarbonat iyonları oluşturmaverilenlerden hangileri O2 ve CO2 taşınmasında ortakgerçekleşir? 29 x 45 x 10 = ? x 29 x 10 eşitliğinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ortaya çıkan milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol aşağıdakilerden hangisidir? Emperyalizm bir devletin başka bir toprak parçasını ve kaynaklarını kullanması ve yayılmacılıktır.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin emperyalizme karşı ilk tepkisidir? GaribimNe bir güzel var avutacak kalbimiBu şehirdeNe bir tanıdık çehreBir tren sesi duymaya göreyimİki gözüm iki çeşmeBu dizelerin şairi aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilemez? Rıfat Kirpi kendine bir hesap açmıştır. Şifresini hangisi gibi koyarsa kırılması zor olur? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir? Yeni bir buluşu olan bir mucit ilk önce hangisini yapmalıdır? Kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnek verilebilir? I. Sakkaroz: Çay şekeriII. Fruktoz: Meyve şekeriIII. Laktoz: Süt şekeriYukarıda bazı karbonhidratların halk arasındaki yaygın isimleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil (zorunlu haller hariç) en geç kaç gün içinde verir? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu, Mukaddime'nin yazarı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Uzaydan gelerek, Dünya atmosferine giren, atmosferdeki maddelere sürtünmesi sonucu yanarak ışık saçan katı cisimlere....................denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin karşılıklı açıları eş değildir? Fermentasyon yapan canlıların enerji eldesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak görülür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan vurgulanmıştır? Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ‘Olağanüstü hal değildir? Hz. Muhammedin sütannesinin ismi aşağıda- kilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışan bir davranış değildir? Felsefi faaliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Scratch karakteri olan kedi, hangi (x,y) noktasına geldiği zaman sahneden kaybolur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir