S:1

Aşağıdakilerden hangisi trafikte kullanılan levhalardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi trafikte kullanılan levhalardan biri değildir? sorunun cevabı "Durdurucu   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir gruba üye bireylerin üstlendiği rolün gereklerini yerine getirmesine ..........................denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır. Tanımı yapılan kavram aşağıda-kilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımını kullanan bir öğretmen davranışı değildir? • Ressam, bakır oymacı ve heykeltıraş olan Avusturyalı sanatçı, ilk cumhuriyet anıtlarını yapması için Türk hükûmetince ülkemize davet edilmiştir.• 1926 tarihli İstanbul Sarayburnu Atatürk heykeli, sanatçının ilk yapıtıdır.• Konya Atatürk Anıtı, Ankara Ulus Meydanı Atatürk Anıtı, Samsun Atlı Atatürk Anıtı, sanatçının diğer önemli eserleridir.Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan Avusturyalı sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla tutulan oruç hangisidir? Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde düşünüp anlarsınız. Nur Suresi, 27.ayetYukarıdaki ayet-i kerime ile vurgulanan temel husus hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçmearaçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojikölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personel şeklinde tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi tüm hücrelerde bulunur? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden biridir? Ticarette kâr ve zarar hanesi diye bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarlamaya çalışalım. Dilimizde ne gibi kazançlarımız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri gerçekleştirmiş ve bir ara nasıl çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya başlamış? Emgek kelimesinden zahmete, eziyete ve son olarak emeke nasıl dönülmüş? Takattan dayanma gücüne, başarıma, ardından performansa nasıl geçilmiş?Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği önem ve güvenden ibarettir? M. Kemal bu sözüyle yaptığı içlerin en büyük destekçisi olarak aşağıdakilerden hangisine güvenmiştir? Atatürk ü büyük yapan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bir dakikada 85 sözcük okuyan bir kişi 600 saniyede kaç sözcük okur? She will be - - - - for her exam when I get home. İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için Bozkırın Kuyumcuları denilmiştir? Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? As a teacher, I think teenagers use the Internet too much.They love being online and they spend most of their time on the Net.They use their tablets or smartphones to connect to the Internet but it is dangerous for their health and social lives. They also have problems with their families and schools because they dont have enough time to do homework or read a book or do something else. I always advise parents to pay attention to their childrens Internet habits.Which one is true according to the text? Mustafa 16 yaşındadır. Abisinin yaşı Mustafanın yaşının 3 katından 12 eksiktir. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Yağlar; nötral yağlar (trigliseritler), fosfolipitler ve steroidler şeklinde gruplandırılır.Verilen yağ çeşitleri ile ilgili;I. Canlılar tarafından depolanabilen yağlar nötral yağ-lardır.II. Doğada en çok bulunan yağ asidi steroidlerdir.III. Fosfolipitler tüm hücreler tarafından sentezlenir.ifadelerinden hangileri doğrudur?E) Aşağıdakilerin hangisinde ünlü birleşmesi yoktur? Gece yürüyüşünde aşağıdakilerden hangisi yaparsak yanlış olur? Muştan İstanbula gitmek için uçağı tercih eden kişinin tercih nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Güneş ışınlarının izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir Sıvı dolu kabın yan yüzeyinde çember şeklinde açı-lan bir delikten akan sıvının çıkış hızı;I. Deliğin sıvı yüzeyine olan uzaklığıII. Deliğin yarıçapıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi kader kavramının tanımıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi imanamel ilişkisiyle ilgili Ehli Sünnet âlimlerinin görüşlerinden biri değildir? Ayşe, yazılıdaki soruların çok zor olduğunu söyledi.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede geçen bir sözcüğün zıt anlamlısıdır? Bir günlük beslenmesinde; peynir, yoğurt, etli kuru fasulye ve yumurta yiyen bir kişi, vücuduna daha çoğunlukla hangi besin içeriğini almıştır? I. Millî güvenlikII. Kamu düzeniIII. Genel sağlıkIV. Genel ahlakT.C. Anayasasına göre, dernek kurma hürriyeti yukarıdaki sebeplerden hangileriyle sınırlanabilir? İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşan personel hangi ceza ile karşılaşır? Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allaha ait olmasın...(Hud suresi, 6. ayet)Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Dik açının ölçüsü kaç derecedir? Ekosistemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? - Dünya da en çok Türkiyede çıkarılır.- Jet yakıtı olarak kullanılır.- Kütahya ve çevresinden çıkar.Yukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara verilirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ihlal edilmiş olmaz? Bir öğretmen, öğrencilerine uygulayacağı çoktan seçmeli testte öğrencilerin 100 sorudan 50sini seçerek cevaplayabileceğini ve puanlamayı 50 soru üzerinden yapacağını belirtmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir? Konutlarda pis havanın dışarı atılması, sıcaklığın dengelenmesi ve nemin oluşmaması aşağıdaki sıhhi tesisatlardan hangisi ile sağlanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir