S:1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
( ) Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir.
( ) Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmamalıyız.
( ) Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız.
( ) Taşıt hareket halindeyken taşıtın penceresinden el, kol, baş çıkartılmalıdır.
( ) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmeliyiz.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.( ) Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir.( ) Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmamalıyız.( ) Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız.( ) Taşıt hareket halindeyken taşıtın penceresinden el, kol, baş çıkartılmalıdır.( ) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmeliyiz. sorunun cevabı "DYYYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Almanya 1.Dünya Savaşında Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir? Bir köyde 2686 erkek seçmen, 1885 bayan seçmen ve 1758 çocuk olduğuna göre bu köyde kaç kişi yaşamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Dinin insanı muhatap alması ve sorumlu tutması insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? While Ahmet was driving to work, he hit a tree by the road. He was .......... because there was no damage to his car. Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmak için basın yayın yolunu kullanan millî cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? I. Orta Kuşakta yer almasıII. Üç tarafının denizlerle çevrili olmasıIII. Okyanuslara kıyısının olmamasıYukarıdakilerden hangileri Türkiyenin kasırga, tayfun ve hortum gibi tropikal fırtınaların yaygın görüldüğü ülkeler arasında yer almamasında etkilidir? Çanakkale Boğazını ele geçirmek isteyen Miken uygarlığı ile Truvalılar arasında birçok savaş yapılmıştır.Buna göre Miken uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Aşağıdaki işlenmiş maddelerin hangisinin ham maddesi petrol değildir? '' Büyükbaba - Kız kardeş - Erkek kardeş - Anne ''Yukarıdaki kelimelerin İngilizcesi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Çiğdem Hanım adaylık süresi içinde hastalanmış olup tedavi görmektedir. Buna göre Çiğdem Hanım ile ilgili hangi işlem yapılır? Aşağıdaki ulaşım araçlardan hangisi limandan hareket eder? Biyolojinin alt bilim dalları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine göreyanlıştır ? 10 000 TLnin yıllık %10dan 2 yıllık bileşik faizi kaç liradır? Hangi öğrenci parasını tutumlu kullanmıştır? Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Doktorlar hastaları muayene ederken ................ denilen bir alet kullanır. Bu aletle doktorlar, kalp atışını ve akciğerlerimizden gelen havanın çıkardığı sesi dinler. Bu alet düşük şiddetteki kalp ve akciğerdeki seslerin şiddetini arttırır.Sözü edilen alet aşağıdakileden hangisidir? 91 sayfalık bir kitabı, her gün eşit sayfa okuyarak bir hafta da bitirebilmem için günde kaç sayfa okumam gerekir? )Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınız düşünün. Gece ise uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama istekleriniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmez, zenginleşmiştir yaşamınız. 1.Paragrafın konusu nedir? Ülkemizde ilk defa ve büyük çaplı uluslararası ticaret fuarı hangi ilimizde kurulmuştur? Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Hendek savaşında Medine'nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir? Aşağıda bazı meslekler, çalışma alanlarıylaeşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisiyanlıştır? Murat, kenti geride bırakıp kırlara açıldı. Gökyüzündeki ağır bulutlar güneşin önüne geçip gölgesini siliyordu. Kırların içinden kentin etrafını dolaşıp nehre kadar vardı ve orada tozlu otların üzerine uzanarak nehrin karşı kıyısındaki çayırları seyretmeye koyuldu. Dikkatini çayırdan yükselen bir duman çekti. Birden bir alev topuna dönüştü. Çayırdaki kuru otlar hızla alev aldı.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin yönetim döneminde imzalanmıştır? Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır? Bir insan kendisine ve çevresine ancak bir mesleğe sahip olmakla faydalı olabilir. Bir ayakkabı tamircisi, ayakkabı tamir ederek sadece kendi ekmeğini kazanmakla kalmaz, müşterisine de bir fayda sağlar. Ayakkabı tamircisi bir iş karşılığı para almıştır. Müşteri de verdiği para karşılığı ayakkabısını tamir ettirmiştir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır? Bir kırtasiyeden tanesi 2 TL'ye 4 tane kalem, tanesi 1 TL'ye 5 tane silgi ve 6 tane defter alan Yusuf kırtasiyeciye toplam 25 TL para vermiş ise bir defterin fiyatı kaç TLdir? Aşağıdaki hangi seçenekte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİMe) başvurunun kabul edilebilirlik koşullarından/şartlarından biri değildir? Aşağıda verilen ifadeleden hangisi pozitif bir sayıyı ifade eder? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (.......) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.(.......) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.(.......) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(.......) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(.......) Çocukların oyun oynama hakkı vardır. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? ................ , imandan gelir. sözünü aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayınız? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? İslamdan önce Arap toplumunda haksızlık yaygındı. Hatta Mekkeye gelen yabancıların mallarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el koyuluyordu. Bu haksızlıkları gidermek için - - - - oluşturuldu. Hz. Muhammed (sav.) de bu kuruluşun üyelerin- den biriydi.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir durum yoktur? Bir kolide 30 yumurta vardır. Bu kolilerden 5 koli alan Selçuk kaç yumurta almıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir