Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
7 tavuk, 3 horoz ve 8 civcivin bulunduğu bir kümes daire grafiği ile gösterilirse tavuklara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
7 tavuk, 3 horoz ve 8 civcivin bulunduğu bir kümes daire grafiği ile gösterilirse tavuklara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? sorunun cevabı "140°" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Anneannem: “Erkekler çember çevirme oyunu oynarlardı. Biz de beştaş oyunu oynardık. Bu oyunlar, bugün oynanmaya oynanmaya unutuldu.” dedi.Buna göre aşağıdaki oyunlardan hangisini eski zamanlarda daha çok kızların oynadığı söylenebilir? Ses dalgaları ile ilgili;I. Frekansı ortama bağlıdır.II. Periyodu kaynağa bağlıdır.III. Hava ortamından su ortamına geçince hızı azalır.yargılarından hangileri doğrudur? Bulutsuz bir gecede yön bulmamızı sağlayan yıldız hangisidir? Bayrağımızda hangi renkler bulunur? Hangi cümlede “eş sesli” sözcük kullanılmıştır? Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti’nin yok sayıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Sesteşi olmayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? 23 Nisan 1920 tarihi denilince akla aşağıdaki olaylardan hangisi gelir? Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye ne denir ? Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerinden biri değildir ? Kur’an-ı Kerim’in namaz kılınmasını emrettiğini gören Müslümanlar peygamberimize nasıl namaz kılacaklarını sorarlar.  Peygamber efendimiz de şöyle der: “Ben namazı nasıl kılıyorsam sizde öyle kılın.”Bu hadis Peygamberimizin hangi yönünü açıklamaktadır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden          hangisidir?