S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken "de" ayrı yazılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken "de" ayrı yazılmıştır? sorunun cevabı "Böyle günlerde ev de oturmak istemem." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed’e hangi özelliğin- den dolayı “Muhammed’ül-Emin” denilmiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Aşağıdakilerden hangisi üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz görevlere verilen addır? 1. Bunun sebebini öğrenmek için kümese girdim.2. Kümesin kapısını açıp onları dışarı bıraktım.3. Ama ortada gözle görülebilir bir şey yoktu.4. Kümesteki hindilere yem vermek için bahçeyeindim.5. Yalnız bir tanesinin topallaya topallaya çıktığınıgördüm.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Futbol maçı esnasında gol atacakken ayağı takılıp yere düşen arkadaşınıza nasıl davranmalısınız? İslam dininin tüm insanlar için ve  tüm dünyada geçerli olması  İslam’ın hangi özelliğini gösterir? Peygamberimiz Hira mağrasında ilk vahy’i aldığında başından geçenleri eşi Hz. Hatice’ye anlatınca o, Peygamberimizi teselli ederek kimin yanına götürmüştür?  ’Sınava çalışmadığım için ……………’    Cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Kişileri devlete, topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar  denir.Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır? Allah, mutlak güç ve kudret sahibidir. O, sonsuz bilgisi ve gücüyle evrendeki her şeye hükmeden bir ilahtır. Allah, her şeyi işiten, gören, başlangıcı ve sonu olmayan, yarattıklarına karşı sonsuz şefkat gösteren ve onları seven bir varlıktır. Evreni ve içindeki her şeyi yaratan ve yaşatan Allah’tır. Allah, mutlak güç ve kudret sahibidir.Bu metinde İslam dininin hangi inancından bahsedilmektedir?  “Söz döndü dolaşdı, yine o konuya geldi.” cümlesinde bulunan aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğru değildir? The tomato soup was - - - - the mushroom soup. “Yaşam boyu gelişim” düşüncesi için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? I. Gezici okullarII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIII.  Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre verilenlerden hangileri mecburi ilköğretim kurumlarındandır? Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla görevli olan ve “melekü’l mevt” olarak bilinen melek aşağıdakilerden hangisidir? Tanrı, mutlak varlık, varlığın anlamı gibi metafizik kavramların bilgisinin elde edilemeyeceğini savunan Thomas Huxley, Tanrının varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur? Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Babamızın erkek kardeşine ne deriz? Hangisi fiziksel bir özelliktir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aliye’nin 3 deste kalemi vardı. 2 düzine kalem de annesi aldı. Aliye’nin kaç kalemi oldu? “Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de bilimsiz, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum olmamıştır. “ H. BergsonBu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kuvvet bir cisimde şekil ve yön değiştirebilir.Aşağıdakilerden hangisinde şekil değişikliği yaşanmaz? 13 kişinin katıldığı bir koşu yarışında 3. ile sonuncu arasında kaç kişi vardır? Aslı, besinleri taze taze tüketmeyi sever. Sebzeleri, meyveleri sadece kendi mevsiminde yer.Manavdan çilek alan Aslı, hangi mevsimi yaşamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil işin her zaman yapılabileceğini anlatır? Aşağıdilerden hangisinin sonucu 1000'e eşittir? Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul,kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır.   Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir? Gerekli durumlarda 112 Acil Yardım Merkezini arayarak yardım çağırmak için hangisi söylenemez? Fitoplanktonlar ile ilgili;I. Bitkilere benzerler.II. Suda yaşarlar.III. Fotosentez yaparlar.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? Türkçe yazılan ilk kitap hangisidir? "Duraklarımızda" kelimesindeki eklerden hangisi yapım ekidir? Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; “Allah’ın, insanları üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun” (Rum suresi, 30.ayet) buyurmaktadır.Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve “doğuştan verilen eğilim, yaratılış” anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  “Arkadaşlarımla sinemaya gidiyoruz?”    Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?  Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi üzerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerine göre daha azetkili olmuştur? Aşağıdaki şehirleri alfabetik sıraya koyduğumuzda hangisi en sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi okullardaki sosyal etkinliklerin amacı olamaz? Kimler taşıt kullanabilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir