S:1

Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işareti ( ) kullanılmalıdır?

Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işareti ( ) kullanılmalıdır? sorunun cevabı "Sınıf arkadaşım bana Seni çok özledim dedi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir varlığın özelliğini bildirmektedir? I. Kötülüklerle savaşmaktırII. elimizden geldiğinceIII. en büyük iyilikIV. insanlara yapabileceğimizYukarıdaki kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?  Yangın anında aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıyız? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? Kur’an’ı Kerim peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’ e nerede indirilmeye başlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin siyasi sebeplerinden biridir? Hz. Musa’ya levhalar hâlinde verilen Tevrat nerede verilmiştir?  Alevilik-Bektaşilikte kurban kesilirken okunan duaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözcük sayısı daha fazladır?  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe ilkelerinden hangisi yanlıştır? I. Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıII. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasıIII. Teşkilatıesasiye’nin kabul edilmesiYukarıdaki hangileri TBMM’nin yasama yetkisini kullandığının göstergesidir?  6 yüz binlik, 1 binlik, 2 on binlik, 9 onluktan oluşan doğal sayı hangisidir? T.C. Anayasası’na göre yasama organı, aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamber efendimiz, düzenli olarak Mescidi süpüren zenci bir kadın, öldüğünde mezarına gidip hayır duada bulunmuştur. Bunu hangi amaçla yapmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Bir mum yakıp, üzerini karton kutuyla örtelim. Bu karton kutunun her neresinden delersek delelim ışığın dışarı çıktığını görürüz.Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin yararlarından biri değildir? I. KofulII. MitokondriIII. Hücre duvarıVerilen organelleri bulunduran hücrelerde, hangilerinin yapısı ve görevi farklılık göstermez? Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki kaybettiği son toprak neresidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi Sabit Oranlar Yasasına uyar?  ‘’3+3’’ işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmemizi olumsuz etkiler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?   Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker? Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa ne ad verilir? “Saat 3’ü gösteriyor.” Cümlesinde eylem bildiren kelime hangisidir? Hicret olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir? Destansı anlatıma genellikle ---- metinlerinde baş-vurulur. Bu metinlerin tamamında destansı anlatım kullanılabileceği gibi başka anlatım türleri ile birlikte de kullanılabilir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Batılı anlamdaki ilk tiyatro eserimiz olan “Şair Evlenmesi” aşağıdakilerden hangisine aittir? Büyük iklim tipleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şubat 1973’te Eskişehir’de doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi’nin ardından MSÜ Sinema-TV Bölümünde sürdürdü. Bir dönem Kumdan Kale- ler topluluğuyla beraber müzik çalışmaları yaptı. Hâlen İstanbul’da yaşıyor ve metin yazarı olarak çalışıyor. 2002’de ilk romanı “Git Kendini Çok Sevdirmeden” okurla buluştu.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Şekli kare ve dikdörtgen biçiminde olan trafik levhaları ne ifade eder? ​Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir? Metanojenler; metan (CH4) gazı oluşturarak enerji elde eder. Oksijen bu arkebakterilere zehir etkisi yapar. Bataklıklarda, pis sularda, gübrede, çöplerde ve otçul memelilerin sindirim sistemlerinde yaşarlar.Buna göre,I. Metanojenler, mezozomlarında ATP sentezi yapar.II. Enzim sistemleri zor koşullara dayanıklıdır.III. Otçul memelilerin sindirim kanallarında metan gazı oluşturur.verilenlerden hangileri söylenebilir? Mikroskobun keşfi ve geliştirilmesine bağlı olarak gözle görülmeyen yapılar daha detaylı incelenmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi mikroskobun gelişimine bağlı olarak diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? Jose : I went to Chicago with some friends last year.Tosic: How long did you stay there?Jose : - - - - . Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir