S:1

I.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.
II. Göçmen kuşları yanıltır.
III. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.
Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir?

I.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.II. Göçmen kuşları yanıltır.III. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir? sorunun cevabı "I. , II. ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Biberin kg. fiyatı 7 TL ve domatesin kg. fiyatı ise 5 TL’dir. 7 000 TL parası olan bir alıcı 120 kg biber ve 250 kg domates almıştır. Alıcının kaç TL parası kalmıştır? Kütlece %30’luk 200 gram şekerli su çözeltisine x gram şeker ilave edilirken, çökelme olmadan 3x gramda su buharlaştırılıyor. Oluşan çözeltinin kütlece %50’lik şeker çözeltisi olduğu belirleniyor. Buna göre kaç gram şeker ilave edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların yapmaları gereken davranışlardandır? Namazda bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden oluşan bölüme ne denir? Su döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?1.Su döngüsünde,buharlaşma ve yağış birbirini dengeler.2.Buharlaşma  ile yeryüzündeki su havaya karışır.3.Yükselen su buharı soğuyarak bulutları oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi tekerlekli bir kara taşıtıdır? 45 sayısının onlar basamağının basamak değeri kaçtır? İki basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yetişkin bir insanın iskeletinde kaç tane kemik bulunur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır? Müslümanlar Hudeybiye Antlaşmasını aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır? Mustafa Kemal’in ismi geniş kitlelerce ilk defa hangi savaş sonrasında duyulmuştur? Aşağıda verilen yapılardan hangisinde zararlı atık madde bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen dış faktörlerdendir?  Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?  Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerler, hangi ekonomik faaliyet için daha elverişlidir? I. Yakıt olarak odun ve kömür yerine doğal gaz kullanmakII. Elektrik enerjisi üretiminde rüzgâr ve dalga gücünden yararlanmakIII. Kimyasal ve zehirli maddelerin toprağa karışmasını önlemekYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğini önlemeye yönelik önlemlerdendir? Maddelerin kütleleri ne ile ölçülür? İlk insan, aynı zamanda Allah’ın (c.c) peygamber olarak görevlendirdiği ilk kişi kimdir? MÖ 624-546 yılları arasında Milet kentinde yaşamış olan Thales her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya dönüşeceğini ileri sürmüştür.Bu bilgiye göre Thales aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi besin israfına neden olur? I. Bireyin verimliliğini artırır.II. Bireyin özgüvenini geliştirir.III. Bireylerde kişisel çıkar duygusu oluşturur.Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri bir gruba üye olmanın bireye yaptığı katkılardandır? Esnek ,yumuşak, pürüzlüdür.Tanımlanan madde aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar nereyi işgal etmişlerdi? Hilmi diyor ki annemÇiçek işlemeli bir lambaydıKarartma gecelerindeSen de denizleri anlıyor muydunYatağa girmeden?Bu şiirdeki imge aşağıdakilerden hangisidir? -Allah (c.c.) analı babalı büyütsün.”-Maşallah,-Allah (c.c.) nazardan korusun.”Yukarıda bilgi verilen dini ifadeyi hangi durumda söylemeliyiz? Çevresi 20 cm olan karenin alanı kaç metrekaredir? Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangileri katı haldedir?1. Top2. Cetvel3. Zeytinyağı Aşağıdakilerden hangisi, solunumu durmuş hasta ya da yaralıya yapılacak ilk yardım uygulamasıdır? Mevcudu 365 kişi olan bir okulda kitap fuarına gezi düzenlenecektir. Servis için ayarlanan araçlar 25 kişiliktir. Buna göre taşıma için en az kaç araç gerekldr? "Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol. Fakat sakın beşincisi olma helak olursun." hadisi Hz. Muhammed'in (s.a.v) hangi yönüne işaret etmektedir? Bir teneke beyaz peynir 14 kg gelmektedir. 7 teneke peyniri arabasına yüklüyor. Arabasının ağırlığı 920 kg’dır. Yüklü halde olan arabası kaç kg gelecektir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Kuvvet nesnelerin şeklini değiştirmez.(.....) Kuvvet uygulanan her cisim yavaşlar.(.....) Batıya doğru ilerleyen bir cismin doğrultusu kuzey - güneydir.(.....) Doğu - batı doğrultulu iki kuvvetin yönleri farklı olabilir.(.....) Doğrultuları aynı olan kuvvetlerin yönleri her zaman aynıdır. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 79 doğal uydusu keşfedilmiştir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Bir yıl kaç mevsimdir? Hangi kelime hem özel isim hem de cins isim olarak kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi sanayi şehri olarak nitelendirilemez? Atatürk’ün kız kardeşi kimdir?  Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “-ler, -lar” çoğul eki, varlıkların sayıca birden çok oldu-ğunu bildirmekle beraber cümleye farklı anlamlar da katar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar”eki cümleye abartma anlamı katmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir