S:1

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.
( ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.
( ) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir.
( ) Ultrason ve röntgen cihazları sağlık alanında kullanılan teknolojik araçlardır.
( ) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz.
( ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-giderdengesidir.

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.( ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.( ) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir.( ) Ultrason ve röntgen cihazları sağlık alanında kullanılan teknolojik araçlardır.( ) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz.( ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-giderdengesidir. sorunun cevabı "YDDDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? “ Ayşe şöyle cevap verdi” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Cahiliye Araplarında efendisine bedel ödeyerek özgürlüğüne kavuşan kölelere ne denilirdi? Doğruluk ne demektir? Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlarda “ilahi” türüne verilen adlardan değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?  İznik, 17. yüzyıldan itibaren çini ve keramik üretim merkezi olma özelliğini kaybedince, yerini aşağıdaki şehirlerden hangisi almıştır? "Arkadaşlarımla çok eğlendik." Cümlesinde kaç tane hece vardır? bu rüzgarın tadı senin hiç tatmadığınbu yolcular bilmediğin bir yerden geliyorkonuştukları dil ömrünce duymadığıngözlerini sakla sen burda bir yabancısınakşam tren raylarına yağmur yağıyorBu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?  Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.(   ) Her şeyi yaratan Allah (c.c.), canlıları da yaşatandır.(   ) Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır.(   ) İhlâs suresinde Hz. İbrahim’den (a.s.) bahsedilir.(   ) Besmelenin anlamı; Rahman ve Rahîm olan Allah’ın (c.c.) adıyladır.(   ) Dua yalnızca Allah’a (c.c.) edilir. Hangi seçenekte hava olaylarıyla ilgili bir kavram kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynaklarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?                                   Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz? I. Millet Mekteplerinin açılmasıII. Tevhid-i Tedrisat KanunuIII. Medreselerin kapatılmasıIV. Harf İnkılabıverilenlerden hangileri eğitim-öğretimle ilgilidir?  Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir? Üç Amerikalı iş arkadaşının (Chad Hurley  Steve Chen ve Jawed Karim) eğlence için açtıkları daha sonra Google tarafından satın alınan, kısaca "Video  Paylaşım Sitesi"  olarak  adlandırabileceğimiz  bir  web sitesidir.Yukarıda bahsedilen site aşağıdakilerden hangisidir? Menstrual döngünün bu evresinde FSH’ın etkisiyle foliküllerden biri gelişir ve içinde yumurta hücresi olgunlaşır. Gelişen folikül hücreleri çok östrojen, az progesteron salgılar. Evre  10-14 gün arasında  sürer.Özellikleri verilen menstrual döngü evresi aşağıdakilerden hangisidir? Bir maddenin fiziksel hâlinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.•  Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.•  Taneciklerinin hareket enerjisi çok az olup tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar.Bu maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetini azaltmak ve taneciklerinin hareket enerjisini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Seçeneklerde verilen karışımların hangisini yüzdürme yöntemi ile kendisini oluşturan maddelere ayırabiliriz? Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma..............denir. ifadesiniaşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar? Tehlikeli bir durumu geçiştirmek, o tehlikeden kurtulmak. Yukarıda açıklaması verilen deyim aşağıdakilerden hangisidir?  Anadolu'da tarihi çağlar hangi medeniyet ile başlamıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Ofis kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kirazın derisinin altında kiraz      Narın içinde nar      Benim yüreğimde boylu boyunca      Memleketim var.Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı nedir?   I. Şiir, roman, hikaye, tiyatro, eleştiri türlerinde yirmi sekizi aşkın eser verdi.II. “Her güzel şey şiirdir.” ilkesini benimseyerek Türk şiirinin konularını genişletti.III. Toplumsal kavramlardan uzak durup kişisel konuları işledi.IV. “Sanat sanat içindir.” ilkesine bağlı kaldı, edebiyatta Batılılaşma düşüncesinin yayılmasında etkili oldu.V. Eski zevkle mücadele ederek yeniliklere ortam hazırladı, Edebiyatı cedide akımının oluşmasına öncülük etti.Yukarıda hakkındaki bilgiler sıralanmış olan Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Yıllarca yaşadığım küçük kasabadan tayinim nedeniyle ayrılıp İstanbul’a yerleştim.Gözümün yeşile, ayağımın toprağa değdiği bir yerden kalkıp soğuk betonların arasında esir kalmam bana ilk şoku yaşattı. Araba yığınlarının içinde saatlerce süren yolculuklar ayrıbir sorundu. İşten eve dönüp kafa dinlemek istediğimde ise susmayan şehir beni rahat bırakmadı. Yüz seksen daireli bir binada bırakın komşuluk etmeyi, birbiriyle selamlaşmaktan kaçan insanlarla yaşamak ise ayrı bir acı.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Tüm insanların en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Birler bölüğü 302, milyonlar bölüğü 68 olan sayıyı bulun.Mert’in sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah’a ibadet eden kişi, onun tüm varlıkları yarat- tığını ve yaşattığını bilir ve ona göre davranır.Bu bilgiye göre ibadetlerini yerine getiren inançlı bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda paylaşma ve yardımlaşmanın yaygınlığını kaybetmesinin, bireylerde meydana getireceği olumsuz davranışlara örnektir? Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biridir? I- DVDII-İŞLEMCİIII-HARDDİSKYukarıdakilerden birimlerden veya araçlardan hangisi bilgi depolamak için kullanılır? A = { 10’dan küçük asal sayılar } kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir