S:1

Kuran-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir?

Kuran-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir? sorunun cevabı "Müslümanlar daha kolay anlayıp emirlerini rahatlıkla uygulasınlar diye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
20 kg üzüm alabilen kasaların kullanıldığı bir bağ bozumunda, 50 tane boş kasa üzümle tamamen dolduruluyor.Dolu kasaların toplam ağırlığı 1100 kg olduğuna göre boş bir kasanın ağırlığı kaç kilogramdır? Hangi sözcük hecelerine yanlış ayırılmıştır? Hz. Muhammed’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l Emin” deniliyordu?  My name is Hans. I am from Berlin, German. Last summer, my family and I were in Kemer, Antalya. We stayed in a tent near the seaside. We went swimming every morning. My brother and I also learned diving there. We climbed mountains and picked flowers. We had a picnic in Kepez. In the evenings, we walked on the sand and played fun games with friends. Also, we went sightseeing and visited museums and art galleries. We had a great time there. Parçaya göre hangi seçenek yanlıştır?  Bu tür davranışlar çok büyük günahtır. Kul hakkına da girer. Bundan uzak durmalıyız. İnsanların birbirlerinin gizli durumlarını ve ayıplarını, kusurlarını araştırıp ortaya çıkarmalarına ne denir?  Hız ile ilgili olarak;I. Skaler bir büyüklüktür.II. Birimi m/s dir.III. Türetilmiş bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile  1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? Ahmet’in 38 bilyesi var. dört düzine olması için kaç bilyeye ihtiyaç vardır?  Atatürk’ün, insanların kolay okuma ve yazmasınısağlamak için yaptığı inkılap aşağıdakilerden hangisidir?  Orhan Bey Dönemi’nde;I.  Divan örgütünün kurulmasıII.   İznik’te ilk medresenin açılmasıIII.   Vezirlik makamının oluşturulmasıgibi gelişmelerden hangileri doğrudan devlet yönetimi ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi(sesteş) vardır?                                   “Hakan Bey, aldığı ütünün bozuk olduğunu fark etti, satıcıya gidip ürünün bozuk olduğunu söyledi. Satıcı ürünü iade alabilmek için Hakan Bey’ den ………..……… istedi.”Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Peygamberimizin bulunduğu ortama dışarıdan katılan kişiler, onu tanıyamıyorlar, “Hanginiz Muhammed?” ya da “Kavmin efendisi hanginiz?” diye sormak zorunda kalıyorlardı.Bu durum Peygamberimizin hangi  özelliğini  göstermektedir? Jane: Did you try rafting when you were in Fethiye last summer?Nick : Yes, I did.Jane: How did you feel when you were doing it?Nick : I loved it and it was really - - - - .  Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? I. Maden yataklarının bulunduğu şehirlerde nüfus yoğunluğu fazladır.II. Kıyı bölgelerimizde nüfus, iç kesimlere oranla daha yoğundur.III. Sanayi kentleri, nüfus yoğunluğunun az olduğu kentlerdir.Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi doğrudur? Kemik ve diş gelişimi için gerekli olan, en çok yumurta,balık,süt ve peynirde bulunan vitamin hangisidir?  Neşet Ertaş, 1938 yılında Orta Anadolu bozkırlarının tam göbeğinde, Kırtıllar köyünde dünyaya gelmiştir. Babası büyük saz ustası Muharrem Ertaş’tır. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Kırşehir, Yozgat ve Keskin’in çeşitli köylerinde geçirmiştir. “Bozkırın Tezenesi” olarak da adlandırılan büyük saz ve söz ustamızdır.Bu metinde “Neşet Ertaş” ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine değinilmemiştir? Karahanlılar döneminde yetişen en önemli bilim insanlarındandır. Divan-ı Lügat-it Türk adlı ilk Türkçe sözlüğü yazmıştır.Bu özellikler aşağıdaki Türk İslam bilginlerinden hangisine aittir? Umre’de aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı aldığı ekten dolayı değişmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi, zekât vermenin şartlarından değildir? They don’t like comedy films,- - - - ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Abbasi Devleti, Türklerin askerlik yeteneklerinden faydalandığı gibi savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için de bazı önlemler almıştır.Verilenlerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? 87 , 88 , 98 , 63 , 54 , 51 , 50 , 56 , 57  Yukarıdaki  sayılardan kaç tanesi çift sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi temizliğin yararlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır?  Büyük/Küçük harf yazmayı sağlayan tuşun adı nedir?  Uzun süreler boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde farklı din ve geleneklere mensup gruplar kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza etmişlerdir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 5×5×5 ifadesinin üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşitti? Eş sesli kelimeler hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Duran bir taşıtın ; 1.   Öndeki masada oturuyordu bu adam.2.   Biraz sonra cebinden çıkardığı bir saati elinde evirip çevirmeye başladı.3.   Küçücük bir kadın saatiydi bu.4.   Pastanenin köşesine oturdum ve bir adamı seyre koyuldum.Numaralanmış cümleler mantık akışına göre nasıl sıralanmalıdır? 1.  130 – 50  = 802.  270 – 40  = 2203.  590 – 120  = 470 Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden hangilerinin sonucu doğru verilmiştir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe Milli Eğitim Müdürünün Başkanlığında” teşekkül edecek komisyonda aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunmaz? Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”Bu ayette geçen “ölçü” sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle karşılanamaz? Su gelir deste giderAyrılır dosta giderGurbet yansın, yıkılsınSağ gelen hasta giderDörtlüğün son dizesindeki sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinin örneğidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir