S:1

Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız.
(........) Kuran-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail meleğidir.
(........) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.
(.......) Kuran-ı Kerimin hiçbir ayeti değişmemiştir.
(.......) Peygamber efendimiz 10 yaşındayken annesini kaybetmiştir.
(.......) Peygamberimiz güvenilir olduğu için Ona Muhammedül Emin denmiştir.

Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız.(........) Kuran-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail meleğidir.(........) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.(.......) Kuran-ı Kerimin hiçbir ayeti değişmemiştir.(.......) Peygamber efendimiz 10 yaşındayken annesini kaybetmiştir.(.......) Peygamberimiz güvenilir olduğu için Ona Muhammedül Emin denmiştir. sorunun cevabı "YDDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı kabul edilir. İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun yağması ve mevsimlerin oluşması gibi doğa olaylarınımitolojik hikayelerle açıklamıştır. Thales ve eski Yunan düşünürler, doğa üstü güçlere dayalı bu mitolojik açıklamaları reddetmiş ve yerine, doğal olaylara dayalı duyusal verileri esas alan açıklamalar yapmışlardır.Buna göre, bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı iddiası aşağıdaki seçeneklerden hangisine dayandırılabilir? Kerim : What is your new friend like?Fay :She - - - - . Atatürk, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu ilk olarak nerede vurgulamıştır? Filistinde bulunan Mescid-i Akasayı 7 yıl içinde inşa ettiren Peygamber kimdir ? iki kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cmdir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı söz konusudur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir? İstemek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek olmak, gerekmek anlamında kullanılmıştır? I- bir kaçII- birçokIII- bugünIV- herşeyYukarıdaki kelimelerin hangilerinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Doğal çevreyi korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi ile yön bulunmaz? İslam Dinindeki ilk süre, ilk emir hangisidir? Nerede, ne zaman gelmiş ve hangi melek getirmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi katıdan sıvıya geçmeye yani erimeye örnek verilebilir? 73 064 258 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Başınıza gelen herhangi bir felaket (olumsuzluk), kendi elinizle işledikle- riniz yüzündendir...(Şûra suresi, 30. ayet)Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Eski Türklerde ilk düzenli ordu teşkilatı Asya Hun hükümdarı .................. tarafından kurulmuştur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa nerede ortaya atılmıştır? ( I ) Duygular arasında en az karmaşık olanıdır tutku. ( II) İsteği ile kendi arasına giren hiçbir engele tahammül edemez. (III) Tek bir istekten oluşmuş hedefe doğru aldırmadan yürüyüp gitmektir tutku. (IV) Şimdilerde bunu yaşıyorum işte. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır? Kuran-ı Kerimde kaç tane ayet vardır? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerindendir? Deniz ile karanın birleştiği yerde yükselti kaç metre olarak kabul edilir? Tarhuncu Ahmet Paşa saray masraflarını kısarak hediyeler verilmesini yasakladı. Hazineye borçlu olanlardan ise tahsilat yaptı. Tarhuncu Ahmet Paşanın bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir? Askerî amaçlarla da olsa Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı, aşağıdaki hangi padişah döneminde yapılmıştır? Sayı doğrusu üzerinde -10un 5 br sağında hangi tam sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi ahlak yargılarının özelliklerinden değildir? Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Doğal çevrenin yok edilmesi hangisine neden olur? 87,75 litre ayran 0,75 litrelik cam şişelere koyulacaktır. Kaç adet cam şişe gereklidir? Kendimizden farklı özellikleri olan insanlara nasıl davranmalıyız? Bir basamaklı en küçük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının çarpımı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi hastalıklarından biri değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmamıştır? 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu Zamanı iyi kullanma, işini vaktinde yapma ile ilgilidir? Okula giden çocuk hangi hakkını kullanıyor olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir