Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kaç yaşından küçük çocukların ön koltukta yolculuk yapmaları yasaktır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kaç yaşından küçük çocukların ön koltukta yolculuk yapmaları yasaktır? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nınI.     Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 gün içinde boşaltacakII.    Türk ordusu barış yapılana kadar Çanakkale’den ayrılmayacakIII.   İstanbul ve Boğazlar TBMM yönetimine bırakılacakmaddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini göstermektedir? Zeynep hastalandığı için günde iki defa 20 mililitrelik kaşıkla şurup içmektedir. Buna göre Zeynep bir haftada ne kadar şurup içer? I.Kalitesiz yakıt kullanımıII.Çevreye atılan çöpler, plastik, pil, cam vb. atıklarIII.Egsoz dumanı, fabrika, işyeri ya da evlerin bacalarından çıkan dumanlarIV.Hızlı nüfus artışı ve sonuçlarıYukarıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebeplerindendir? • Türk İslam bilim adamıdır• Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır• Batı tıp biliminin temelini oluşturmuşturözellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?  Office Excel 2007 programı aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için kullanılır? Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için yapılması zorunlu olan işlerin yapılmasını sağlamak için verilmiş yetkilerin kullanılma zorunluluğuna ne ad verilir? "Yarın hava yağışlı ……………" cümlesinde noktalı yere hangisi getirilirse cümle anlamlı olur?  -12 + 8 - 4 + 3 - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  İlk Türk beylikleri ve Selçukludan günümüze kalan aşağıdaki eserlerden hangisi bir eğitim kurumudur? Aşağıdakilerden hangisi, distribütif kavrama (bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavrama) örnek olur? Bilgi, bir yanıyla nesneden, bir yanıyla da özneden kaynaklanır. Nesnelere ait duyumlar, bilginin hammaddesidir. Akıl da bu hammaddeyi işleyerek, kavramlarüreten bir makinedir. Duyumlar olmasa, akıl boş bir makine; akıl olmasa duyumlar şekilsiz bir hammadde olarak kalır.Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki görüşlerden hangisi Maturîdî mezhebine ait değildir?