S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz? sorunun cevabı "İşletmenin, kısa vadeler için kurulması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Max Webere göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Güz geldi havalar serinledi. Cümlesinde güz sözcüğü yerine hangisi getirilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? - - - - bir çeşit düşünce alışverişidir. Bu düşünce alışverişi, sadece konuşmacılarla sınırlı değildir. Dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenen, bu nedenle de açık oturuma nazaran daha samimi bir ortamda gerçekleşen bir tartışma biçimidir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıda meddahlıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (s.a.v), hepimiz gibi bazen üzülmüş bazen sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir. Bu metinde Peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. dükkân2.satan3.buldum4.hikâye5.birNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinciyle mutlu ve huzurlu olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.Bu parçada ibadetlerin faydalarının hangi yönü vurgulanmaktadır? Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır ? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir terzi elindeki 16 m kumaş ile iki elbise dikebilmesi için 4 m daha kumaşa ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu terzi aynı elbiseden 5 tane dikmek için kaç metre kumaş kullanır? Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi olur? Toplumda makineleşmeyle be- raber insan, makine zindanında tutuklu bir hale geliyor. Hayatımızı kolaylaştıran makine, insanın düşünce, irade ve duygusunun yerine geçiyor. Tanıdığımız insan ruhu ve hissiyatı değişerek yeni bir insan oluşuyor ve makine, insanın fonksiyonunun yerine geçiyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda, kurulabilecek sendika hizmet kolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Atatürk: Söz ve anlamı, yani insan dimağında yer eden, her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok ilgili kılacak şekilde söylemek ye yazmak sanatıdır edebiyat. Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım biçiminde osun, tıpkı resim gibi heykeltıraş gibi özellikle musikî gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir. diyor.Atatürkün yukarıdaki ifadeleri edebiyatın hangi özelliğini belirtiyor? Kümeler, aileler, ordular, sokaklar sözcüklerinden kaç tanesi topluluk adıdır? İnsanın kötü duygu ve düşünceleri taşımaması;dürüst ve güvenilir olması da temizliktir. Dinimizde bu temizliğe ....................................... denir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkün yaptığı yeniliklerden değildir ? I- BaşarıII- MarsIII- BasamakIV- MartV- SahilYukarıda sözcüklerin alfabetik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir? Birleşmiş Milletler Teşkilatınındaveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihinde ilk kez asker gönderdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Yahova Şahitlerinin inançlarından değildir? Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini kime vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi huzur vericilik ifade eden renktir? Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirlerden etkilenerek dağılan devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 4 katıdır. Uzun kenarı 80 m olduğuna göre çevresi kaç m dir? Doğal afetlere kader açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Orta- çağda İslam dünyasının bilime verdiği önemin kanıtı olamaz? Aşağıdakilerden hangisi fosilleşemez? .zip ve .rar uzantılı dosyalar: ........................ dosyalardır. Verilen boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralıkta yaşanan bir durumdur? İlk ses kaydedici cihaz olan fonotograf kimin tarafından icat edilmiştir? Hangisi öğretmenlerin özelliklerinden değildir? I- Seydi Ali ReisII- Barbaros Hayrettin PaşaIII- Uluç Ali ReisVerilenlerden hangileri ünlü Türk denizcilerindendir?A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I - II - III Aşağıdakilerden hangisi sagunun özelliğidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir