S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamdadır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamdadır? sorunun cevabı "Tercümeihâl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Anla, kendime kurulan bir tuzağım ben Yetişemem taş kemerleri aşan yorgancıya Silemem, gözümden gitmez o dağ yolculukları Her sabah önüme düşen bir hayalin simsiyah olmuş kurumlarıBu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır.​Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kaç yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmamıştır? Yabani hayvanları çok sever ve yakından tanırım.Çocukluğum dağlık bir yörede geçti. Orada biz çocuklara oyuncak yerine, ayı yavrusu, kokarca, tavşan, tilki ya da sincap getirilirdi. ....... .Parçadaki düşüncenin akışına göre, son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinin kökü ad değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı aldığında hal değiştirir? Yatsı namazı kaç rekattır? T.C.ANAYASASIMadde 2. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi anayasanın verilen maddesine uygun olan tutumlar arasında yer almaz? Edebiyatımızda tür adlandırması meselesinde kafa karışıklığına sebep olanların başında gelir fantastik. Gerçi sadece bizim edebiyatımız için değil diğer ülkelerin edebiyatında da benzer durumlar cereyan ediyor çoğu zaman. Tanım yapılırken de örnekler sıralanırken de yaşanır bu. Sözgelimi kimileri ejderha veya hayalîbir dünya arar;kimileri cin-peri, hayalet-gulyabani kâfidir, der. Kimileri ise on yıl öncesine kadar fantastik olanı edebiyattan bile saymaz, çocukken okudukları bir eserin aslında fantastik olduğu konusunda onları ikna etmek hayli zordur.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Polisakkarit çeşitleri için;I. Bütün çeşitlerinde C, H, O ve N elementleri bulunur.II. Glikoz moleküllerinin glikozit bağları ile birleşmesiyle oluşur.III. Tamamı bitki ve hayvanlarda depo şekeri olarak kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? Kral Midas tarafından Eskişehir yakınlarında, Gordion başkent olmak üzere kurulan devlet hangisidir? Cenk :The bill, please.Waiter :Here you are.Cenk :I dont have my glasses. - - - - is it?Waiter :Thats €35. Peygamberimizin (s.a.v) kızlarını evlendirirken onların fikrini alması,Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması,hangi özelliğinin bir sonucudur? I. Âşık edebiyatı, din dışı konuları işleyen, âşık adıyla anılan kişilerce oluşturulmuştur.II. Çünkü halk arasında yarı ermiş sayılırlar âşıklar.III. Bu edebiyat çalıp çağırma geleneğine dayanır.IV. Ayrıca gezdikleri yerde ilgi ve saygı görürler.V. Yani bu ozanlar şiirlerini yazıyla değil, söz ve saz ileyayarlar.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 5 ile kalansız bölünemez? İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? İçerisinde Kabe'nin de bulunduğu ve İslam dininde " şehirlerin anası" olarak söylenen şehir hangisidir? Atatürk, cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederken Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. demiştir.Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Temel arkadaşları ile Sümele Manastıra gitmeye karar vermiştir. Trabzon -Sümele arası 50 km olduğuna göre ; yolun %20 gidildiğin de geriye kaç km yolu kalır? • Kan basıncı yükselir.• Kalp esnekliğini kaybeder ve atışı yavaşlar.• Kalp kapakçıklarında bozulma ortaya çıkar.Yukarıda yaşlılık döneminde görülen özelliklere ait verilenler vücudun hangi sisteminde ortaya çıkan değişiklikten kaynaklanır? Katalizör bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisini değiştiremez? 1961 Anayasasıyla 1924 Anayasasının ikinci maddesinde; Türk Devletinin dini İslam, dili Türkçe ve başkenti Ankara olduğu belirtilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre; I. 1924 Anayasası laik değildir. II. Milliyetçilik ilkesini benimsemiştir. III.Teokratik öğeler varlığını sürdürmüştür, yargılarından hangilerine ulaşılır? Beyazıt kıraathanelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. Kıraathane pek tenha idi. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile uyukluyordu.Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Hangi cümlenin sözcük sayısı daha fazladır? (Tuanet, eşinin kendisine yalan söylediğini düşünen efendisi Argana yardım etmek için bir gün doktor kıyafetine girerek onu muayene etmeye gider.)TUANET(Doktor kıyafetinde), ARGANTUANET – Affınızı istirham ederim efendim! Kusura bakmayın!ARGAN – Aman efendim safalar getirdiniz!TUANET – Bendeniz seyyar doktorum. Verin bana nabzınızı! Hadi, doğru at bakayım! Ben seni yoluna koymanın usulünü bilirim ha!Örneği verilen tiyatro parçasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ay, Dünya ve Güneşin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?Dünya - Güneş -Ay Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı içerir? "Okuyormuş" çekimli fiilinin kökü aşağıdakilerden hangisidir? Gençler stadın her yerini doldurmuştu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? 306 sayısının 10/17' si kaçtır? Bir kazanın/ilçenin başka bir ile /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili ....................................mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? şağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır? Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir? Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? Dinimiz borç alıp vermeyi serbest bırakmıştır. Ancak Peygamberimiz ödeme imkânı olduğu halde Borcunu ödemeyi geciktirmeyi .............. olarak görmüştür.Yukarıda boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir