Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir? sorunun cevabı "Birey " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.’’ (Kehf suresi, 110. ayet) Verilen ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne değinilmemiştir? Bir varil zeytinyağı 4 damacana ile dolmaktadır. 4 varil kaç damacana ile dolar? Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;• Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygunolan Latin alfabesinin kabul edilmesi • Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleriaçılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılması gibi çalışmaların, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir madendir? Bilgisayarın elle tutulup gözle görülebilen parçalarına ne denir? Saf(öz) şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Süs bitkisi begonyanın bir dalı nemli toprak üzerine bırakıldığında kök ve sürgün salarak yeni begonya bitkisi oluşur.Bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? Taharet ne demektir? Dodo birds are _______ animals. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de (yer ve gök) kesinlikle bozulup gitmişti...”  (Enbiyâ suresi, 22. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bir çaycı günde 5 çaydanlık çay satmaktadır.Çaycı bir haftada kaç çaydanlık çay satar? Dinimize göre uygun olmayan davranışları yaparsak ………………işlemiş oluruz.Buna göre cümledeki boşluğa ne yazılmalıdır.