S:1

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kendine bırakılan kültür mirasına sahip çıkmaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? Dengeli beslenmeyen biriysek aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Mustafa Kemal ordudaki ilk görevine hangi rütbeyle başlamıştır? Dini bayramlarımız 2 tanedir. Bunlar; .................... ve ................ bayramıdır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? *Meşale*Gaz lambası*MumYukarıda verilen aydınlatma araçlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Kaslarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 47 kişiden oluşan bir turist kafilesindekilerin %15 Çinli , %50 Koreli geriye kalanlarının ise tamamı Özbektir. Bu grubun yüzde kaçı Özbektir? Yazar yaşadığı toplumdan bağımsız değildir. Onun ya-şadığı toplumdan uzak bir şekilde eser vermesi olanaksızdır. Bu açıdan her tema yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Kısacası sanatın gerçeği ile yaşananın gerçeği birbiriyle örtüşmez belki ancak sanat gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir.Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi servetifünuncuların toplumsal yaşamdan etkilendiklerini gösterir? We have been reading books in the library - - - - . Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttıran bir araç değildir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? Yedikleirmiz de bulununan ve vücudumuz için gerekli olan besin maddeleri hangi sindirim organında emilerek kana karışır? Üniversite öğrencisi olan Zehranın ailesi İstanbulda yaşamaktadır. Ailenin en büyük kızı olan Zehra, üniversitenin tiyatro kulübünün üyesidir. Hafta sonları bir kulüpte gitar çalmakta ve şarkı söylemektedir.Verilen açıklamada Zehra, aşağıdaki rollerden hangisini üstlenmemiştir? Masanın boyunu ne ile ölçebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlere örnektir? Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Bir kaza sonrasında ağır yaralıya müdahale ederken hangisi diğerlerinden sonra yapılması gereken işlemdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir