S:1

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Millî Eğitim Şûrasının oluşumu ile çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Millî Eğitim Şûrasının oluşumu ile çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? sorunun cevabı "Yönetmelik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tek başına anlamı yoktur? Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır? Hak, özgürlük ve sorumluluk bilinciyle hareket eden insanlardan oluşan bir toplumda, aşağıdakilerden hangisinin varlığından söz edilemez? Devlet yönetimi hakkında verdiği bilgiler nedeniyle Kutadgu Bilig- - - - özelliği gösterir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? - Çivi yazısıyla anal adını verdikleri yıllıklar tutmuşlardır.- Tavananna adında kraliçeleri vardır.- Soylulardan oluşan Pankuş adında meclisleri vardır. Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünyamızın hareketleri doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına örnektir? Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? '' Parmak'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde işletim sisteminin görevlerinden biri yanlış olarak verilmiştir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eğimli araziye taraça yapmak hangi afete karşı alınan önlemlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Bir akışkanın hızının arttığı yerde basıncı azalır. ilkesi hangi bilim adamına aittir? Maria has - - - - failed any exams. Shes a good student. I. Belediye Seçimlerine katılmaII. Milletvekili seçme ve seçilmeIII. Muhtarlık seçimlerine katılmaTürk kadınına verilen siyasi hakların kronolojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 19 851 367 sayısındaki sayı değerleri toplamı en büyük olan bölük aşağıdakilerden hangisidir? İlk sözlüğümüz kime aittir? Adam, örsün üzerindeki demiri döverken kendisini iyice yorgun hissediyordu( ) Dinlenmek istiyordu ama bu imkânsızdı( ) İşini yetiştirmesi gerektiğini biliyor( ) elindeki çekici demirin üstüne ustaca vuruyordu( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 20 litre yağ ile dolu tenekenin 9 litresi kullanılıyor. Tenekede kaç yarım litre yağ kalmıştır? Kışın kalın giysiler giyeriz. cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir? Protein sentezinin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bitki hücresinde;I. Dehidrasyona bağlı olarak turgor basıncının artmasıII. Monomer kullanımına bağlı olarak osmotik basıncın artmasıIII. Hücre zarının, selüloz çeperden uzaklaşmasıverilen olaylardan hangileri gerçekleşebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir? • Melikşah Döneminde yapılmış bir medresedir.• Bugün harabe şeklinde olan medreseden günümüze tonozu yıkılmış bir eyvanla, kare avlunun çevresindeki eyvan duvarlarının bir kısmı ulaşmıştır.• Sarı renk tuğladan, yüksek kabartma olarak yapılmış çiçekli kûfi kitabesi Tahran Müzesinde sergilenmektedir.Hakkında bilgi verilen medrese, aşağıdakilerden hangisidir? Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresi 608 metredir. Bu arsanın uzun kenarı 194 metre ise kısa kenarı kaç metredir? 79 sayısının 4 katı kaç eder? Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yoluyla ayrıştırılamaz? J. Lockea göre; çocuk, tatlının acı olmadığını çelişmezlik ilkesinin zihnindeki varlığından değil, tecrübe ederek öğrenir. Mantığın temelinde yer alan bu genel geçer ilkeler doğuştan var olsaydı, çocuk tecrübe etmeden önce bu ayrımı yapabilirdi.Lockeun bu görüşünden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir? Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenimizin Kroki nedir ? Sorusuna parmak kaldırarak söz alan arkadaşlarımızdan hangisinin verdiği cevap doğrudur ? Zeynep Gül : Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kağıt üzerine ölçüsüz çizilmesidir. Esma : Bir yerin kuşbakışı görünüşünün fotoğrafını çekmektir. Deniz: sınıfın oturma planını gösteren haritadır. Bir gün başımdan kavak yelleri esti. Nasip kısmet deyip düştüm yollara. Az gittim, uz gittim;inişlerde ter dökerek yokuşlarda tırnak sökerek dere tepe düz gittim, üç köy çıktı uğruma. İkisi viran miran, birinin aslı var astarı yok. Aslı astarı olmayan köyde üç kuyu kazdım, üç kuruş kazandım. İkisi silik milik birinin de yazısı var, turası yok. Turasızı aldım, çarşıya daldım.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir? çikolata fabrikasında 1.gün 2450, 2.gün 3000 çikolata üretiliyor. 3.gün ise 1.gün üretilenden 50 tane fazla üretiliyor. Fabrikada 3 günde toplam kaç çikolata üretilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir