Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden değildir? sorunun cevabı "Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur. 24a68  doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 27’tür.”a” harfi    yerine  yazılması gereken rakam kaçtır? 48 + (2 X 5) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Renk körlüğü geni X kromozomu üzerinden taşınan çekinik bir özelliktir.Renk körü bir erkek ile sağlıklı bir kadının evliliğinden doğacak çocuklar için,I. Renk körü baba ilgili geni kız çocuklarına aktarır.II. Erkek çocukların hiçbirinde bu gene rastlanmaz.III. Kız çocuklarının tamamı bu hastalığı gösterir.verilenlerden hangileri doğrudur? ”Çağrı altı yaşında okula başladı.” Çağrı hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tercih etmek durumu” söz konusudur? Bir okulda 11 sınıf her sınıfta 19 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci oturduğuna göre Bu okulda kaç öğrenci vardır ? Dileğimizin gerçekleşmesi için Allah’a dua etmeden önce ne yapmalıyız? “Gelmek” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Bazen birleşik sözcükleri oluşturan her iki sözcük de anlamını kaybeder ve ortaya yeni bir anlam çıkar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir birleşik sözcük kullanılmıştır? Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? “Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz.” atasözünün kaç yerinde ulama yapılır?