S:1

Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir?

Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir? sorunun cevabı "İşitme güçlüğü çekenlerin işitme cihazı kullanması." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
• Karada yaşarlar.• Derileri pullarla kaplıdır.• Yumurta ile çoğalırlar.• Yavrularını sütle beslerler.• Vücutları tüylerle kaplıdır.Verilen özelliklerden kaç tanesi sürüngenlere ait bir özelliktir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Yüzünü iki eliyle sımsıkı kapattı. cümlesindeki hangi iki kelimenin eşseslisi vardır? Dora : - - - -Paul : Oh! My best friend is very trustworthy andreliable. He is also handsome and attractive. Grup çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranış değildir? **Dünyanın ilk kütüphanesi Ninova kütüphanesi onlara aittir.**İlk Yazıyı ve tekerleği buldular.**Asma Bahçeleri meşhurdur.Tanınmış hükümdarları Hamurabbidir.Yukarıda hangi uygarlıkla ilgili bilgi verilmemiştir? Aşağıdaki işlemleri yapınız . Harflerin yerine gelecek sayıları bulunuz. A6 + 4B 62 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 512 091 sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hava çok soğuduğunda havadaki su buharının yeryüzündeki soğuk yüzeylere çarparak sıvı hâle geçmeden donması olayına ne ad verilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için;- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.- Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ile ilgili yanlış bir bilgidir? Kuvayımilliye başlangıçta hangi cephede, hangi devlete karşı oluşturulmuştur? Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. (Kehf suresi, 110. ayet)Verilen ayette Hz. Peygamberin hangi yönüne değinilmemiştir? Aşağıdaki zaman kaymasına uğramış fiillerle kurulan cümlelerden hangisi, anlam olarak ayraç içinde verilen zamanı ifade etmektedir? İnsanlar için stressiz bir hayat mümkün değildir. Önemli olan bu sürecin sağlıklı yönetilmesidir. Stres aslında kişiye dayanıklılık eğitimi verir. Aşırı düzeyde olmayan ve kontrol edilebilen stres insanın psikolojik savunmalarını geliştirir, kişilik gücünü artırır. Onu yenmek değil, yönetmek gerekir. Aksi hâlde neden olduğu zihin ka- rışıklığı, unutkanlık, dalgınlık, uykusuzluk, aşırı yeme ve iştahsızlık beyin kimyasını etkileyerek hastalıklara neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Yoksa bugün orada da hava yağmurlu muydu ( ) Büyükadaya gidemedin mi ( ) Okuldasın öyleyse ( )Bu cümlelerde yay ayraçla boş bırakılan yer- lere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin- den hangileri getirilmedir? Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geçBu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geçBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Mutfaklarda bulunan fırın ne işe yarar? En yakın onluğa yuvarlandığında 90 olan en küçük sayı kaçtır? İl ve ilçelerde yol, su, temizlik, ulaşım gibi hizmetlerini sağlayan yerel yönetim örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Bir tüccarın toptancıdan aldığı A ürününe ödediği para B ürününe ödediği paranın iki katıdır. Bu tüccar A ürününü % 50 kârla, B ürününü ise % x zararla satarak toplamda % 30 kâr etmiştir.Buna göre x kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdandır? Ucuz kelimesinin karşıt anlamlısı hangisidir? Sena is really good at painting and drawingbecause she is - - - - . Hep birlikte oyunlar oynadık cümlesindeki oynadık eylemi hangi zamana aittir? Osmanlı Devletinde vakıflar sayesinde medreseler, kütüphaneler, mektepler, hastaneler, kervansaraylar, hamamlar, yollar, kanallar, çeşmeler, ve mescitler yapılmıştır.Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Vakıflar için yanlış bir bilgidir? 5, 0, 7, 3 rakamlarıyla yazılabilen üç basamaklı, rakamları farklı en büyük ve en küçük tek doğal sayıların farkı kaçtır? I. Katolik kilisesinin zenginlik ve lüks içerisinde yaşamasıII. Katolik kilisesinin endülüjans satışı yapmasıIII. Mezhep kavgalarından doğan Otuz Yıl Savaşlarının yapılmasıVerilenlerden hangileri Avrupada Reform hareketlerinin başlamasının nedenlerinden biri değildir? Başlığın yazımında nerde yer alan başlık kayıtları esas alınır? Sevilin 375 TLsi var. Parasının 4/15i ile giyecek, 3/15i ile de ayakkabı alıyor. Sevilinin elinde kaç TL kalmıştır? Aşağıdaki varlıklardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? 40 litrelik zeytinyağını 5 litrelik şişelere koymak istiyoruz. Kaç tane şişe gereklidir? Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yüksek sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda-kilerden hangisidir? Günümüzde geçerliliğini yitirmiş meslekler vardır. Buna göre hangisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiş bir meslektir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor ki: Tırnaklarınızı kesin, parmak aralarını da iyice temizleyin. Ağzınızı temizleyin, dişlerinizi misvaklayın ... buyurmaktadır. Hadiste hangi temizlikten bahsedilmemektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir