S:1

Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? sorunun cevabı "El feneri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatanpsikolojik süreçleri inceler? Bir toplumsal kurum ihtiyaçlara cevap veremeyecek duruma geldiğinde, ya değişikliğe uğrar ya da yerini yeni bir kuruma bırakır.Parçaya göre toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangileri birbirine benzediği için tadına bakarak ayırt ederiz? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ilk deneme yazarlarından biri değildir? Anlatım, sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Osmanlı Devleti ile birlikte savaşmamıştır? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Bir tencere süt ile 8 kase yoğurt mayalanıyor. Annem 32 kase yoğurt yapmak istese kaç tencere süt alması gerekir? • Yükselti fazladır.• Tarım alanları sınırlıdır.• Yaz yağışları fazla olduğu için gür otlar vardır.Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetin daha fazla gelişmesi beklenir? Aşağıda söylenenlerden hangisine hayır demeliyiz? Masanın boyu 75 santimetre, eni 45 santimetredir. Masanın eni boyundan kaç santimetre kısadır? Aşağıda verilen internet sitelerinden hangisi yanlış yazılmıştır? İnsan vücudunda,I. Akciğer atardamarıII. Böbrek atardamarıIII. Akciğer toplardamarıyapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-azadoğru sıralanışı hangi seçenekte doğru yapılmıştır? Sağlığımız korumak için başlıca nelere dikkat etmeliyiz? 1. Altın, havayla ve suyla temas ettiğinde paslanmayandayanıklı bir metaldir.2. Albatroslar, kutuplara yakın bölgelerde yaşayanve uzak mesafelere uçabilmeleriyle tanınan denizkuşlarıdır.3. Polonyada terk edilmiş bir maden ocağını inceleyenaraştırmacılar, 397 milyon yıl önce yaşamış bircanlının ayak izlerini buldular.4. Dünyanın en sevimli hayvanları olan kutup ayıları,fokları avlamak için buz tabakasında açtıkları deliklerinbaşında sessizce beklerler.Numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel düşünceiçermektedir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek en geç hangi ayda ilan edilir? I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? Kur'an-ı kerimi baştan sona ezberleyenlere ne isim verilir? DNAyı oluşturan nükleotidi parçaladığımızda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? Bircan : - - - - ?John : I do it everyday because of my job. .......................................... sen topu at. kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturmak için noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Bir koşu pistinin uzunluğu 4650 metredir. Ahmet pistin 1805 metrelik bölümünü koştuğuna göre daha koşması gereken kaç metre yolu vardır? Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir? I - - - - my homework yet, I cant go out. Hayvan hücrelerinde gerçekleşebilen,I. Hücre dışı sindirim yapabilmeII. Fagositoz ile besin alabilmeIII. Mitokondrileri ile ATP sentezlemeolaylarından hangileri böcekçil bir bitkinin hücreleri tarafından da gerçekleştirilebilir? Erkek kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Diana: - - - - ?Cem : We usually fry or bake it. We sometimes grill it, too. Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda, Dünyadaki ağırlığı 900 N olan bir metal parçasının Aydaki ağırlığı kaç N olur? Bir eserin, bir sorunun, bir olayın özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarakgöz önüne seren yazı türüne ne ad verilir? Learnig Turkish is - - - - than French. Biyoteknoloji uzmanları son zamanlarda in vitro ortamda çalışmalar yaparak bitkileri çoğaltma teknikleri geliştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmaların amaçlarından biri değildir? Bir düzine kalemin 5 tanesi kırmızı, 3 tanesi sarı, geri kalanlar ise siyahtır. Siyah kalemlerin sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir? Anayasamızın düşünce ve kanaat özgürlüğü ile ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Aynı görevi yapmak üzere bir araya gelen hücreler ........... oluşturur.Boş bırakılan yere aşağdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ilçeyi yönetir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir güçlük karşısında kalmak, bunalmak anlamında bir deyim kullanılmıştır? 1. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.2. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir.3. Atıklar, atık araçları ile toplanır.Atık maddelerin kullanılabilir hale gelme sürecine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren itirazını aşağıdakilerden hangisine edebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir