S:1

Eğer kodu ve içindeki kod blokları olmasaydı yeşil bayrağa tıklandığında kedi ne tür bir hareket sergilerdi?

Eğer kodu ve içindeki kod blokları olmasaydı yeşil bayrağa tıklandığında kedi ne tür bir hareket sergilerdi? sorunun cevabı "Balık yokmuş gibi hareketine sürekli devam ederdi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında aşağıdaki ünlü isimlerden hangisinin etkisinden söz edilemez? I promise I - - - - to the meeting on time. Aşağıdakilerden hangisi politeist bir inanca sahip değildir?  27 : (-3) - (2) . 4 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi geri dönüşümü çağrıştırmaz? Ben, dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Derin bir sızı duydum. “Artık hayatım sona eriyor.” dedim. Meğer aldanmışım.        Biraz sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler, beni arabaya koydular, kâğıt fabrikasına götürdüler. Elektrikli bir bıçkı, üzerimde türküler söyledi. Makinenin kocaman ağızlarında beni ezdiler, hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular, kâğıt oluverdim.  Ağaç ne zaman “Artık hayatım sona eriyor.” diye düşünmüştür? Evsel atıklar geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel bir atıktır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uymak” sözcüğü, “renk, biçim vb. yönünden uygun düşmek” anlamında kullanılmıştır? Bir trafik kazası sonucunda yaralılara yardım istemek amacıyla aşağıda verilen telefon numaralarından hangisini ararız?  İlçe idare kurulları kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine itiraz olunabilir? Sınıf başkanını kim seçer? Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra teşkilatında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürü’nün genel özellikleri arasında gösterilemez? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir? Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce ......... .......................... denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanma yaşı aşağıdakilerden hangisidir? 24’ ten başlayarak dörder dörder ileriye doğru sayan Fatih 6. saymada söylediği sayıyı en yakın onluğa yuvarladığında kaçı söyler? Akvaryumda 10 balık vardı. Babam 3 balık daha getirdi. Akvaryumda kaç balık oldu? Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda: O “Benim yaptığım       işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.Fakat bana yaptıklarımdan değil,       yapacaklarımdan bahsediniz.”diye cevap vermiştir. Parçadaki soruya Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap,O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?   I. Namazda eğilme şartıdır II.Subhanerabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir? Atatürk’e göre dini, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan herkes Türk’tür. Burada Atatürk bir milleti meydana getiren özelliklerden hangisi üzerinde durmuştur? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına ve davranışlarına olumsuz etkilerindendir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 4 – 8 – 16 – 32 – A – 128 örüntüsünde A yerine gelebilecek rakam aşağıdakilerden hangisidir? Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?                1.Kimi de sakin, sessiz, doyumsuz manzaralı bir liman köyünün düşünü kurar.               2.Her insanın zihninde, ömür boyu yaşamak istediği bir coğrafya vardır.               3.Kimi,çamlar içindeki bir dağ köyünde yaşamak ister.               4.Bu coğrafyanın ayrıntıları  kişiden kişiye farklılıklar gösterir.          Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama  nasıl olmalıdır?   Bakır Çağı’ndan itibaren insanlar metalden araç-gereç yapımına başlamışlardır.Maden işlemeciliğinde görülen gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının incelediği konulardan biridir? “O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Â’râf suresi, 8. ayet.) Yukarıdaki ayette, aşağıdaki kavramlardan hangisinden söz edilmektedir?  “Bilgisayardaki görüntüleri ....................  oluşturur ve monitöre gönde­rir.” boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  Aşağıda verilen kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? 7 yumurtanın 3 tanesini yedik. Geriye kaç yumurta kaldı? Alevi-Bektaşi kültüründe “Müsahiplik Cem’i” hangi anlama gelmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? I eat .................... jam once a week Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sadece sessiz harfler bulunmaktadır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir