S:1

Flash bellekte bulunan bir sesin sunuya eklenmesi için hangi yol izlenmelidir?

Flash bellekte bulunan bir sesin sunuya eklenmesi için hangi yol izlenmelidir? sorunun cevabı "Slayt gösterisi – ses – dosyadan ses  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen sayılardan hangisi en küçüktür? Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen;I. Tetrat oluşmasıII. Sinapsis görülmesiIII. Cross-overın meydana gelmesiIV. Homolog kromozomların ayrılmasıolayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Hacı Bektaş Veliye aittir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız(....) Oruç, insana sabırlı olma alışkanlığı kazandırır.(....) Oruçta açlık ve susuzluktan ötürü insan daha fazla günaha ve kötülüğe saplanabilir.(....) Dinimize göre bir insanın malı zekât vermedikçe birikir ve çoğalır.(....) Vergisini veren bir vatandaş zekatını vermiş olur.(....) Zekât , Allah yolunda çalışanlara verilir. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? Karşılaştığımız hangi durumda hayır diyerek yakınlarımızdan yardım istemeliyiz? Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki almış bir sözcük vardır? Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır? Doğruluğu kişilere göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez? Aşağıdakilerden hangisi protokolde temel ilkelerden biri değildir? Yüklem,bir kelimeden oluşabileceği gibi kelime grubundan da oluşabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek vardır? Kim bir fidan diker veya ekin ekerse , onlardankuşlar veya diğer hayvanlar veya insanlar faydalandıkçaAllah onu sevaptan yararlandırır. Yaptığınakarşılık olarak ona sadaka sevabı olur.Peygamberimiz bu hadisinde aşağıdakilerdenhangisini tavsiye etmektedir? Su-Kum Tozu-Demir Tozu karışımı hangi yöntemlerle ayrıştırılır? Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özellikleri arasında yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Aşağıdakilerden hangisini yaz mevsiminde tüketmek doğrudur? Savaş ortamında yaşayan bir çocuğun;I. SağlıkII. YaşamaIII. EğitimIV. Oyun oynamaHaklarından hangisi ya da hangileri ihlal edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi mizahi bir anlayışla eser vermiş yazarlardan biri değildir? Erime ile bozunma arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? I. Kötülüklerle savaşmaktırII. elimizden geldiğinceIII. en büyük iyilikIV. insanlara yapabileceğimizYukarıdaki kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Çay üzerindeki köprü yıkılmış. Bu cümlede çay kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? ‘pilot-uçak kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir? Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmekte gece gibi ol, öfkede ölü gibi ol, ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi olBüyük düşünce adamımız ve şairimiz Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsetmiştir? Ulaşım için bulunan en önemli icat aşağıdakilerin hangisidir ?A. tekerleğin icadı B. yazının icadıC. helikopterin icadıD. otomobilin icadı Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekât ibadetinin toplumsal yönünü ortaya koymaktadır? İnsan vücudunda bazı eklemlerin hareket yetenekleri azdan çoğa doğru aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanabilir? Ahmet sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda pusulanın renkli ucu sınıfın penceresini gösteriyor. Ahmet sınıfın penceresine arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. Yüzü de kapıya dönük oluyor.Mevsim şeridi hangi yöndedir? Aşağıdakilerden hangisi salih amel olarak değerlendirilemez? Kervansaraylar, hanlar ve ribatlar, hangi tür yapı grubundandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olduğu bir ülkede görülmesi beklenen davranışlardan birisi değildir? Yürümek eyleminin , istek kipinin 1. Çoğul kişiye göre çekimlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 90'a kadar 5'er sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? Beş parmağın beşi bir olmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? ALİ: Ailemle Orta Anadolunun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikleyazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulamayapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik butoprak hangi birimizi geçindirecek!...Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankaraya göç ettik, iş güç sahibi olduk.Ailenin Ankaraya göçünün öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İnsan haklarının tüm dünyada yaygınlaşmasının insanlara ne gibi bir katkısı olmuştur? 300 doğu boylamında yerel saat 12.00 iken 15 Batı boylamında yerel saat kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir