S:1

Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Her adımda yapılacak işlemler açıkça belirtilir.
Yukarıda tanımı verilmiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Her adımda yapılacak işlemler açıkça belirtilir.Yukarıda tanımı verilmiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Algoritma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Nerede olsanız, o (Allah) sizinle beraberdir…”(Hadid 4) Ayetinden hangi sonucu çıkaramayız? Peygamberimiz Hira mağrasında ilk vahy’i aldığında başından geçenleri eşi Hz. Hatice’ye anlatınca o, Peygamberimizi teselli ederek kimin yanına götürmüştür?  5 onluktan oluşan sayı kaçtır?   Çevresi 72 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? --- Dünyanın ortasında görülür, yazkış çok sıcaktır.--- Kış ayları yaşanmaz, bütün ihtiyaçlar yağmur ormanlarındaki doğal ortamdan sağlanır--- Yaz-kış düzenli bol yağış vardır.--- Orman ürünleri ve balıkçılık geçim kaynağıdır.Yukarıdaki açıklamalar dünyada görülen aşağıdaki hangi iklime aittir?  A​ynı cins 12 nesneden oluşan topluluğa ne denir? Aşağıdaki kelimelerden hangisine ünlü harfle başlayan bir ek gelirse hece düşmesi olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıda akdeniz anemisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Who  - - - - the chocolate? Aşağıdakilerden hangisi sembolle gösterilir? • Eser 1072 – 1077 yılları arasında Arapça olarak yazılmış ve Abbasi halifesine sunulmuştur.•   Türkçe’nin ilk ansiklopedik sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.•   Türk dilinin zenginliğini ve güzelliği- ni göstermek, özellikle Araplara bu dili öğretmek amacıyla yazılmıştır.•   Kitap aynı zamanda içeriği bakı- mından döneminin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi hak- kında geniş bilgilerde vermektedir.Hakkında kısa bilgi verilen ve Karahanlılar Dönemine ait olan eser, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? Bir yazar, evrenselliği yakalayabilmek için önce yerel olmayı başarmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? In order to be a successful student at school, you should - - - - to your teacher carefully and revise the subjects after school. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (I )Sokak boşalmış, herkes işinin gücünün başına geçmişti. (II) Bazı evlerin pencereleri açıktı.(III) Bir ikisinde odalarına kapanmış kadınların gölgeleri görünüyordu.  (IV) Odaları süpürüp eşyaların tozunu alıyor olmalıydılar.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “tahmin” söz konusudur? Ankara’nın;I-Milli mücadelenin yönetim merkez olmasıII-Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli kararların burada alınmasıIII-Büyük Millet Meclisine ev sahipliği yapmasıdurumlarından hangisi ya da hangilerinin yeni Türk devletinin başkenti olarak seçilmesinde etkili olmuştur?  Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:That’s great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:It’s one token and one token costs £2. It’s cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.Which fun ride does Bill love?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘zor’  kelimesi  zarf  (belirteç) olarak kullanılmıştır?                       “Her çocuğun ilgi alanı farklıdır. “Yukarıdaki  ifadeye hangisi örnek olarak verilemez ?  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız(      ) Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını Cebrail(a.s) ile peygamberlerine ulaştırmasına tebliğ denir.(      ) Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı.(      ) Hz. İbrahim Allah’ın gönderdiği resul peygamberlerdendir.(      ) Hz. Ali (a.s) kendisine suhuf verilen peygamberlerden bir tanesidir.(      ) Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilmiştir ve Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Abdestin farzları şunlardır:1. ………………………2. Elleri dirseklerle beraber yıkamak3. Başın dörtte birini mesh etmek4. Ayakları topuklarla beraber yıkamakYukarıda boş bırakılan maddeye aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Güneş sistemindeki en uzun yörüngeye sahip olan gezegenin özelliklerinden biri değildir? İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir?  Okula gidiş ve dönüşlerimizde güvenliğimiz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Ortamın değişmediği bir yerde, periyodik bir dalga kaynağı 0,6 saniyede 12 tam dalga oluşturuyor.Dalganın dalgaboyu 5 cm olduğuna göre, dalganın hızı kaç m/s’dir? I. Basit bir elektrik devresi pil ve ampulden oluşur.II. Ampul, basit bir elektrik devresinde elektrik enerjisini kullanarak ortama ışık verir.III. Elektrik devresi elektriğin kaynaktan başlayarak devre elemanlarını dolaşıp tekrar kaynağa dönmesiyle tamamlanmış olur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır.II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur.III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır.şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi orucun kişiye ve topluma kazandırdığı davranışlardan değildir? I. Ahmet döneminde Ekber ve Erşed Sistemi’ne geçilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetleri internet ortamına taşıması sonucu ortaya çıkan kavram hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden yanlış olanlar için parantez içine Y doğru olanlar için D yazınız.(   ) Kemiklerin birbirine bağlandığı yere kas denir.(   ) Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.(   ) Spor yaptığımızda daha fazla soluk alıp veririz.(   ) Kafatasımızdaki eklemler en çok hareket eden eklemlerdir.(    ) Nabız atış sayımız her zaman aynıdır(    ) Soluk alma sırasında  diyafram kası kasılır ve düzleşir.(   ) El ve ayak kemikleri kısa kemiklerden oluşur(   ) spor, kas, iskelet ve eklemlerimizi geliştirmez Microsoft Office Word (Kelime işlemci Programı) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır?  Bir sayıyı 0,12 ile çarpmak % kaçını bulamaktır? ’’Uçuyor rüzgar gibi altımdaki küheylan            Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil’’ Bu dizedeki altı çizili eylemin kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerin hangisi kurallı bir isim cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? Adam  :Where is the nearest - - - -? I will buy a ring for my fiancée.Sezgin :There is one over there. You can find everything you want. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir