S:1

My friend bought a new car - - - - is very expensive.

My friend bought a new car - - - - is very expensive. sorunun cevabı "which" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Her mesleğin toplumda ayrı bir önemi vardır. Eğitim, güvenlik, sağlık ve temizlik gibi birçok alanda çeşitli meslek dalları vardır. Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisi güvenlik ile ilgili değildir? (I) Akşamüzeri hapishaneye bir sürü adam getirdiler. (II) Hepsi elli kadar vardı. (III) Bu kadar kalabalığı süngü takmamış iki jandarmanın arasında görünce yol parası borcundan buraya geldiklerini anladık. (IV) Nizamiye kapısından girince avluda sıra oldular. (V) Bir gardiyan elindeki kâğıda bakarak yoklama yaptı.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi isim cümlesidir? Bir kişi parasının bir kısmını yıllık % 40tan, kalan kısmını yıllık % 50den bir yıllığına bankaya yatırıyor.Yıl sonunda aldığı faiz, parasının yarısından 200 lira eksik olduğuna göre % 40tan faize yatırdığı para kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi okul çalışanıdır? Dünyanın Güneş etrafında yaptığı harekete ......... ...hareketi denir.Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Bilim felsefesi, bilimi ve bilimsel bilgiyi konu edinerek felsefenin bilimi sorgulamasıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularındandır? a-k-a-y-b-rBu harflerin her birinin bir kere kullanılması şartıyla aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulamaz? 21. yüzyılda yaygınlaşan teknoloji sayesinde bir veri bolluğu içinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama bu bilgi çağında yaşamsal öneme sahip asıl bilgilerden yoksunuz. Bunlardan biri de şu ki insan, tabiatı ancak koklamakla, işitmekle, tatmakla, görmekle tanıyabilir ve koruyabilir.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tavşanlar, otobur oldukları için bitkilerle beslenirler. Güçlü arka bacakları tavşanları hızlı hareket eden hayvanlar yapar. Güneş doğarken ve batarken çok hareketli olurlar. Gözleri, başlarının iki kenarındadır. Böylece neredeyse 360 derecelik bir görme açıları vardır.Bu parçada tavşanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir teneke beyaz peynir 14 kg gelmektedir. 7 teneke peyniri arabasına yüklüyor. Arabasının ağırlığı 920 kgdır. Yüklü halde olan arabası kaç kg gelecektir? He was in Antalya last month, ....................A) was he?B) wasnt he?C) isnt he?D) is he? Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan muradım şemi yanmaz mı Kamu bîmârına cânan deva-yı derd eder ihsan Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı Fuzuli rind ü şeydadır hemîşe halka rüsvâdır Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mıGazelden alınmış bu dizelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Hangisi stratejik plan hazırlama aşamasının kapsadığı konulardan biri değildir? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? aşağıdakilerden hangisi tarihi eserlere örnek olarak gösterilebilir? (-2-2) : (-4+2) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Osmanlı padişahları Hüdavendigâr unvanını, aşağıdaki hangi padişahla birlikte kullanmaya başlamışlardır? 4238 + 871 + A = işleminin 7625'e eşit olması için "A" sayısı kaç olmalıdır? .... + 3 + 2 = 10Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? -Benim babam hayvan doktorudur.Buna göre Kadirin babasının mesleği nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Halife ordusu İstanbul üzerine yürür. Kayser Asatur, Battal(Seyyid)ı yenemeyeceğini anlar, cadılardan yardım diler. Kuzende câzû (cadı), askeriyle birlikte, savaş alanına gelir. ... Kuzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim melun, Seyyidi gördü, eydür: — Kimsin? Seyyid eydür: — Sen kimi istersin? Câzû eydür: — Cihanı birbirine uran ve bu Rum vilayetine fitne bı- rağan sen misin, dedi. Seyyid eyitti: — Belî, olam (Evet, Oyum.) Ol melun gözleri kana döndü, el urdu, koynundan taş çıkardı, tez efsun okudu, Seyyidin üzerine attı. Hemandem (hemen) Seyyidi ateş kapladı ve ateş içinde ejderhalar peyda oldu, Seyyide hamle kıldılar; Seyyid dahi Hızır Peygamber duasın okudu, câzûluk batıl oldu. ... Seyyid, Aşkarı sürdü, ileri geldi tîg (kılıç) çaldı, lâîni (lanetlenmiş yaratığı) iki pare (parça) eyledi. .... Câzû leşkeri ayruk (artık) durmadılar. Kûzendenin gövdesinden alıp kaçtılar. Seyyid, kâfir alemin (bayrağını) yıktı. Kayser kaçtı. Şehre giderken leşkeriyle Abdülvehhab pusuda idi, üzerlerine vardı. Kayseri tuttular, esir eylediler, Seyyid katına getirdiler. Seyyid eyitti: — Ey lâîn! Tez Müslüman ol, yohsa şimdi seni pare pare ederim, dedi. ... Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir? Aşağıda verilen zekâ bölümü ve onlara uygun zekâ durumları hangisinde doğru olarak verilmiştir? İki basamaklı en küçük negatif çift tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir edebiyat ve sanat eserini çeşitli yönleriyle inceleyip açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara eleştiri denir. Bu tür yazılara eskiden tenkit ve bu alanda sürekli eser veren yazarlara da münekkit denirdi.Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? Günlük yaşamdaki mektubun bilgisayar ortamındaki karşılığıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi iki düzineye eşittir? 12. Harfi hangisidir? ‘ Çalışan insan her zaman başarılı olur. Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? İllerimizle tarihî ve turistik yerlerimiz eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır? Uhud Savaşı sonrasında (h.3/M. 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medineden çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde birey – toplum arasındakine benzer bir ilişki vardır? İnsanlar tarafından üretilen mıknatıslar hangi isimle adlandırılır ? Aşağıdakilerden hangisi kimlik duygusu kazanamamış olan bireyin özelliklerindendir? Anayasa değişikliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Birler bölüğündeki sayı 893 , binler bölüğündeki sayı 415 ise bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir