Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? sorunun cevabı "Kıyas" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

1 saatlik öğle izni kullanan bir memur aşağıdaki saatlerin hangisinde öğle izni kullanıyor olabilir? Hz. Muhammed (sas)’ın sütannesinin yanında kalırken gerçekleşen “Şakk-ı Sadr” olayı nedir? Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerin ailede birbirleriyle iyi geçinmesini engeller? Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir eşkenar üçgenle bir karenin çevre uzunlukları eşittir. Karenin bir kenar uzunluğu 18 cm ise üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? Sözcükler söylenirken bazı hecelerin diğerlerine göre daha kuvvetli söylenmesine ne ad verilir? “Uçak” ile “hava alanı” arasında bir ilişki vardır. “Tren” ile hangi sözcüğün ilişkisi vardır? Osmanlı Devleti’nde II. Mehmet döneminde Venedik-lilere, I. Süleyman döneminde ise Fransızlara birçok alanda ayrıcalıklar verilmiştir.Aşağıda verilen amaçlardan hangisi bu ayrıcalıkların ekonomik nedenlerle verildiğine kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde mensubu en az olan dinlerdendir? “ Hz. Muhammed (sav.)’in getirdiği mesaj evrenseldir.” yargısından aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?  Çocuk, oyun oynarken yaşam hakkında pek çok şey öğrenir ve türlü deneyimler kazanır. Özellikle de oyuncaklarını kendisi yaparken ve arkadaşlarıyla paylaşır- ken yaşamın pek çok ayrıntısını öğrenir. Oyuncaklarını üretirken emeği; arkadaşlarıyla oynarken insan ilişkilerini, insanların karakterini ve sorunlara çözüm bulmayı öğrenir. Dolayısıyla oyunlar çocukların hem eğlencesi hem de okuludur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir yılda dört mevsim var. En güzeli ilkbahar. Cümlesinde altı çizili sözcük yapı bakımından aşağıdakilerden hangisidir?