S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisini pozitif tam sayılarla ifade edemeyiz?

Aşağıdaki ifadelerden hangisini pozitif tam sayılarla ifade edemeyiz? sorunun cevabı "Konya’da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 °C dir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ilk Kadın muhtardır? 20' den başlayarak geriye doğru birer ritmik sayarken 4. söylediğimiz sayı kaçtır? Öğretmen iki farklı maddeyi anlatırken bir öğrenciden birer örnek vermesini istiyor. Öğrenci, limonata ve altın örneklerini veriyor.Öğrencinin verdiği örnekler doğru olduğuna göre anlatılan konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği okul kurallarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi, toplu taşıma araçlarında yolcuların uymak zorunda olduğu kurallardandır? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlı olduğuna vurgu yapılmıştır? 34 008 + 79 094 işleminin sonucu kaçtır? Yaz mevsiminde: Çilek, kavun, karpuz ( ) sevdiğim meyvelerdir.Cümlede parantez içine hangi noktalama işareti gelebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapı kelimesiyle yapılmış bir deyim yoktur? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim GenelMüdürlüğünün görevlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde minin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Yılın belirli günlerinde, dinimizce önemli sayılan Kabe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyeti ile ziyaret edilmesidir.Tanımı verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 1253 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali aşağıdakileden hangisidir? Asurlular kurdukları koloniler sayesinde Anadoluda önemli ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır.Bu durum Anadoluda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir? In my opinion, speaking with ............ is the best way of improving pronunciation. 1. Allah bizi uyarmak için elçiler gönderdi.2. Elçiler Allahın cc emirlerini bildirir.3. Peygamberler Allahtan mesaj alır.4. Peygamberler Allahtan gelen mesajı hissederek öğrenirler. Yukarıda peygamberlere iman ile ilgili bilgiler var. Hangisi yanlıştır? Aşağıda yer alan cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün işlevi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Sema : How is the weather?Mahmut : It' s _______.Boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir? Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisine karşıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o kelimesi kişi zamiri olarak kullanılmıştır? a)O şirin yüzü ile beni inandırdı. b)Ben o konuyu daha iyi anlatırdım.c) Bana vuran o adamdı. d) O , ailenin en çalışkan çocuğudur. 957)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o kelimesi kişi zamiri olarak kullanılmıştır? Tatil için 15.06.2015 tarihinde Almanyaya giden Burak 10.09.2015 tarihinde geri dönmüştür. Burak Almanyada kaç gün geçirmiştir? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) O (Allah) hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı... (Mülk suresi, 2. ayet)Bu ayette yaratılışla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. Hiç korkuluk da türkü söyler mi? demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor, Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse. diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu! Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Korkuluk kendi kendine ne yapıyormuş? Cüzdan şimdi elimdeydi! Vapura binmeden çıkarmıştım. Daha sonra tekrar cebime koydum mu hatırlamıyorum. Hay aksi!.. İşte her zamanki yerinde değil. Âdetim sol cebime koymaktı. Vapura yetişmek için her zamanki gibi koşturayım derken düştü mü, düşürdüm mü? Bak şu işe! Kimliğim, kartlarım, ehliyetim, param...Aşağıdakilerden hangisi metinde sözü edilen kahramanımızın kişilik özelliklerinden biri değildir? Ses yalıtımında kullanılan mazelemelerin en önemli özelliği sesin ............... özellikleridir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Kalp II. Karaciğer III. Damarlar IV. KanYukarıdaki organlardan hangileri kan dolaşımı sisteminde görev alır? ‘ Bıktım ‘ sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Osmanlı Devletinde ilk tersane hangi padişah zamanında açılmıştır? Tekke şiirinin kurucusu kimdir? • I. İnönü Savaşı• II. İnönü Savaşı• Sakarya Meydan SavaşıKurtuluş Savaşı Döneminde meydana gelen bu savaşların ortak özelliği aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden biri değildir? Tom : I feel nervous. I dont like wave swinger.Jason : - - - - I think it is too high and it looks too dangerous. Her gün 5 bardak su içen Emine bir haftada kaç bardak su içer? Putlara tapanlara karşı Allahın tevhit (bir olması) inancına davet ettiği için Nemrut tarafından ateşe atılmıştır.Yukarıda bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir Aşağıdakilerden hangisi tarih sıralamasına koyduğumuzda enson gerçekleşmiştir? Hudeybiye antlaşmasından sonra kendisine kırılan sahabelere karşı peygamberimize hanımı nasıl bir yol gösterdi? In our first lesson, the teacher talked about the classroom rules. She said that we should come to class on time and she wrote on the board: Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı hecelerden oluşmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir