S:1

Moskova Hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azerilerin tamamen silahsız kalması üzerine, Ermenistan tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

Moskova Hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azerilerin tamamen silahsız kalması üzerine, Ermenistan tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Karabağ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur? Yiğit : What do you think about LittleRed Riding Hood?Gökçe : ................, its an exciting story. Selma, akşam saat 21.00 da yattı. Sabah saat 6:30 a kadar uyudu. Selma, kaç saat uyumuştur? Aşağıdakilerin hangisinde ʽʽ-ler,-larʼʼ ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? fifftythree sayısı hangisidir? Aşağıdaki doğal varlıklardan hangisi Karadeniz Bölgesindedir? Ev ile oda arasında bir ilişki vardır. Aynı ilişki gemi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Kim Kuran-ı okur, ezberler,onun helal kıldığı şeyi helal kılar,haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah o kimseyi cennete koyar.Bu hadisten hangisi çıkarılamaz? 1. başka2. dilini3. öğrenemez4. kendi5. dil6. bilmeyenNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bircümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Aşağıda açılarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Orhun Abideleri, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin döneminde dikilmiştir? Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? "ihtiyaç" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Cumhuriyet, halkın egemenliği doğrudan doğruya veya seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet idaresinin bu anlayış doğrultusunda olmasını istemektir Buna göre Cumhuriyetçilik ilkesi; I. Güçler birliği II. Ulusal egemenlik III:Demokratik yönetim kavramlarından hangileriyle bağdaşmaz? Bir grup arkadaş lokantada yedikleri yemeğin 210 liralık hesabını kişi başı 30 lira vererek ödeyeceklerdir. Ancak bir kısmının parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri 42 lira vererek hesabı ödemişlerdir.Buna göre kaç kişi para ödememiştir? Preveze savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kuruluşu yönünden diğerlerinden farklıdır? Bir olay ya da durum karşısında kendimizi karşıdaki insanın yerine koyup düşünme şekline ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir değeri ifade eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir