S:1

Hz Muhammed hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır,insanlar arasında ayrım yapmazdı.
Bu onun hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?

Hz Muhammed hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır,insanlar arasında ayrım yapmazdı. Bu onun hangi özelliğiyle yakından ilgilidir? sorunun cevabı "İnsanlara değer vermesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Edebiyat ( ) insanın yalnızca konuşma ve yazmasını düzeltmez ( ) kendisini ( ) dünyayı ve duygularını tanımasını da sağlar ( )Bu cümlede parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Hangisinde sayı sıfatı yoktur? Bilgisayardaki tüm donanımların, yazılımların ve dosyaların yönetimini sağlayan en temel programa ne denir?  Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Bazı kitaplar vardır, okur unutursunuz, hiç iz bırakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okursunuz ki derin bir iz bırakır yaşamınızda. Bu izyaşam boyu gökyüzünün sonsuzluğunu, mavi denizin büyüsünü çizer yüreğinize; her an yenicoşkulara kapılacak gibi durmadan kabarıp köpüren sevinçlere hazırlar sizi.Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII.  Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? “Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere …………………… denir.”Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?  1.Yunusların birbiri ile haberleşmesi2.Yarasaların yollarını bulması3.Yüksek şiddette seslerin duyma bozukluğuna yol açmasıVerilenlerden hangileri sesin yararlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ''Yorgun olduğum için beni yenebildin.'' cümlesinde sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir?  27 + 30 =  ?            İşlemin sonucu kaçtır?          • Kıblenin belirlenmesi•   Namaz vakitlerinin belirlenmesi•   Zekatın hesaplanması ve mirasın bölünmesiMüslümanların bu problemleri çözüme ka- vuşturmalarında aşağıdaki bilim dallarından hangisine ihtiyaçları yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yolcu treninin birinci vagonunda 15, ikinci vagonunda 22, üçüncü vagonunda 14 yolcu yer alıyor. Trende bir de makinist var. Bu trende toplam kaç kişi vardır? İslam dini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 43 sayısındaki onluğun sayısını 2 azaltıp yeni oluşan sayıya 2 düzine eklersek sonuç kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru çeşidi değildir?   İhlas suresinin anlamında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Bir sununun başlığını gösterimde yukardan sözcük sözcük gelecek şekilde gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılmalıdır? İki tane taşı,suyun içinde ve havada aynı şiddetle vurduğumuzda farklı sesler duymaktayız.Bunun nedeni verilen ifadelerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi edebîmetin değildir? 30 ile 37 arasında 5’in katı olan sayı ile, 15 ile 21 arasında 4’ün katı olan sayının çarpımı kaçtır? Aşağıdaki sözleşme örneklerinden hangisi resmî biçim şeklindedir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisi aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiştir?  “Altın sahanlarda aş yedim, su içtim Altın kupalardan, zorlu Turna’dan geçtim.”Mısralarının kafiyeleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur?   Doğal olarak ses oluşturan kaynaklara doğal ses kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyet’in Türkler  arasında  yayılmaya  başladığının  bir  göstergesi  olabilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi nezaket ifadesi değildir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime al- dığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmıştır? Ambulans ve polis geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır. 16’dan başlayarak ileri doğru dörder ritmik sayarken 32 dediğimizde kaç tane sayma yapmış oluruz? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Yazarların  her  hangi bir  başlık altında   günlük olayları kendi görüşlerini ortaya koyarak  anlattıkları  yazılara …….. denir.Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir ?   Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi I. Göktürk Devletinin hükümdarlarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir