Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. sözüyle
Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. sözüyle Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir? sorunun cevabı "Çalışmanın  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre yazılı sınava başvuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Epistemoloji bilginin neliği, doğruluğu, kaynağı ve değeri üzerine sorular soran felsefi bir alandır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin sorularından biri olamaz? Hz. Peygambere “Muhammed” ismini kim vermiştir? Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır? Sevda: Esendal’ı,  okurken yaşamını, yaşadığı dönemi, koşulları iyi değerlendirmek gerekir. Öykülerinde ve romanlarında toplumun geçirdiği değişimler, küçük insanların başından geçen küçük olayların içinde hiç abartılmadan yansıtılır.Sevda, Esendal’ın hangi özelliğine değinmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı vardır? 1. Ramazan Bayramı2. Cumhuriyet Bayramı3. Kurban Bayramı4. Zafer BayramıYukarıda verilen bayramlardan hangileri dinî bayramlarımızdandır?  Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir?   TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.M. Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kınama” söz konusudur?   “Yeliz, yolun karşısına geçerken………………… kaza yapıyordu."Cümlesini hangi sözcüklerle taamamlarsak "Niçin?" sorusuna cevap almış oluruz? Dünyanın değişik bölgelerinde farklı ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Hindistan’da tarım, Avrupa’da sanayi, Asya’nın iç kesimlerinde hayvancılık,  Japonya’da balıkçılık gibi.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?