S:1

Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Alevilik ile ilgili değildir?

Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Alevilik ile ilgili değildir? sorunun cevabı "Sema" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreye olan müdahalelerine örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi çizme ve şemsiyenin ortak özelliğidir? Hicret olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir? Aşağıda söylenenlerden hangisine hayır demeliyiz? EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir? Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne ad verilir? Kaza; kaderde takdir edilenlerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kazaya örnektir? ................ because its dangerous for your skin. 6 + ... = 10Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? 1789 yılında Fransada gerçekleşen ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin Amasya Genelgesini yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Horozlar ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi "konu"nun ögelerinden biri değildir? Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi tarih yazıcılığının öncülüğünü yapmışlardır? Hukukun üstünlüğü ne demektir? Kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir? Aşağıdaki kavram ve mekânları gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır? Alınan yolun geçen zamana oranı .........., yerdeğiştirmenin geçen zamana oranı ......... dir. Cümlesinin fizik bilimi açısından doğru bir ifade olması için, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Günde 4 saat ders çalışan bir öğrenci, bir haftada kaç saat ders çalışmış olur? Kim : - - - -?Mary : He is easygoing and generous. Güvenli bisiklet kullanımı için,1. Kask, dizlik, dirseklik ve eldiven takılmalı.2. Dönüşlerde el sinyali verilmeli.3. Tek el ile kullanılmalıdır.ifadelerinden hangileri doğru­dur? İnsanda bağımlılık oluşturur, bırakılması için uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyar.Sözü edilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi su döngüsünde görülen olaylardan birisi değildir? I.Çizgili kasI.Düz kasII.Kalp kasıYukarıdaki kas türlerinden hangileri isteğimiz dışında çalışır? Yaz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Kendimizi tanıma penceresinde kişinin bildiği başkalarının bilmediği alanhangisidir? Verimli toprakların ; kuvvetli rüzgarlar , uzun süreli yağışlar akarsular ve sel suları gibi çeşitli etkenlerle aşınması ve taşınıp yok olmasına ne denir ? Bir hidrokarbon yandığında çevreye - - - - yayılır. Bu, hidrokarbonların yakıt olarak kullanılmasını sağlar.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki enerji türlerinden hangisi gelmelidir? Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi dehidrasyon tepkimelerinin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisinde varlık işaret yoluyla belirtiliyor? İngilizce dersindeki başarısızlık nedenlerini araştıran Merve Öğretmen, öğrencilerin;I. Kelime bilgisinde yetersiz olduklarıII. Yabancı dil öğrenmeyi gereksiz bulduklarıIII. Ana dilleri hakkında birçok eksik bilgiye sahip olduklarıIV. Eski İngilizce öğretmenlerinden şiddet gördükleri için dersi sevmediklerisonuçlarına ulaşmıştır.Buna göre başarısızlık nedenlerinden hangileri Bloomun Tam Öğrenme Modeline göre duyuşsal giriş davranışlarıyla ilgilidir? Son Peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluğun ve gençliğin ruhuyla keşif ruhu arasında bir paralellik kurmak güç değil. Kâşifler, odalarını karıştıran meraklı çocuklar gibi dünyanın - - - -Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Suzy: Pardon me! How can I go to the police station?Felix: Walk along this street. It is 100 meters away from here, opposite the cinema.Suzy: Thank you.Felix:- - - - . ( 2 4 6 8 ...... 12 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? 49 + 41 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Alfa ve beta bozunması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hâle geçmesi için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar.Bu yayılan enerji paketlerine ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir