S:1

Divan-ı Hikmet adlı eserin yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Divan-ı Hikmet adlı eserin yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Hoca Ahmed Yesevi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Kuran-ı Kerimde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Sıffin Vakası boyunca ortaya çıkan olayları ve bunların arka planlarını, aşağıdaki hangi ilahiyatla ilgili bilim dalı inceler? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde adıl vardır? Tarih bilmine göre Tarih ne ile başlar? Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir? Hz Muhammede ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümle değildir? It was a wonderful morning. Elif decided to prepare breakfast for her family. She wanted to surprise them. First, she washed and peeled the potatoes. Then, she sliced and put them in the boiling oil. She also wanted to make tea. So, she poured some water into the tea pot. After that, she started setting the table. She placed the glasses, the plates and some other things. She did not forget the jam, the olives and the cheese. Elif toasted some bread for her father. Everything was wonderful except for the potatoes. She suddenly smelled something. The potatoes were burning! Smoke filled the kitchen...Which one is true according to the text? Aşağıdakilerden hangisi din hakkında söylenemez? Hakan gideceği yere 60 km hız ile giden bir araç kullanarak 5 saatte gitmektedir. Aynı mesafeyi 4 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç km artırmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Mekkenin fethinden sonra olmuştur? Ahmet kırtasiyeden tanesi 3 lira ve 5 lira olan kalemlerden toplam 45 tane almış ve 177 lira ödemiştir.Buna göre Ahmet tanesi 5 lira olan kalemlerden kaç tane almıştır? 2 tane onluk + 7 tane birlik kaç eder? Başarılı olmak için sahip olmamız gerekenler şunlardır ( ) çalışkanlık ( ) azim ve inanç ( ) Cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? I. Eve gidiş yolunu sık sıkdeğiştirirdi.II. Bazıkonularda bize anlayış göstermedi.III.Onu hersabah parkta spor yaparken görüyorduk.IV.Çoğuzaman yemeğini yemeden uyurdu.V. Kimiarkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı.Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır? Nitel gözlem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki siyasi-itikâdi mez- heplerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamı Hayal kurmak bilgiden daha iyidir. cümlesinin anlamıyla aynıdır? Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir? Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında,yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezseaşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Temizliği sadece ibadete hazırlık aşaması olan abdestle veya kişisel bakımla sınırlandırmamız doğru olmaz. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.), ________ benim için mescit kılındı. buyurmuştur. Hadis-i şerif ışığında çevreye değer vermenin en önemli belirtisinin mekân temizliğine dikkat etmek olduğunu söyleyebiliriz Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde değerlendirilemez? 1. Şemsi Efendi İlkokulu 2. Harp Okulu 3. Manastır Askeri İdadisi 4. Mahalle Mektebi 5. Selanik Askeri Rüştiyesi 6. Harp AkademisiAtatürkün gittiği okulları sırası ile yazarsak sıralama nasıl olmalıdır? Dini bayramlarla ilgili hangi ifade yanlıştır? A.4 – 1 – 3 – 5 – 2 – 6 B. 4 – 1 – 5 – 3 – 6 – 2 C.4 – 1 – 5 – 3 – 2 – 6 ............ he came home, it was midnight. I. ÖzgürlükII. SorumlulukIII. GüzellikYukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır? Roma İmparatorluğunun çeşitli bölgelerinde, Hristiyanların MS ilk üç yüzyıl içinde meydana getirdikleri sanata ne ad verilmiştir? 24:8+3=? İşleminin sonucu kaçtır? Dünyada nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? Peygamberlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Milli Mücadele ( Kurtuluş Savaşı) ne zaman başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2Yukarıdaki toplama işleminin sonucunu bulmak için hangi işlemi yapmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir? Aşağıdaki fabl-masal karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ücret ödeyerek kullanım haklarını satın aldığımız yazılım türüdür? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin zararlarından biri değildir? A= (- 12 ) - ( - 3 ) ve B= ( -12 )+( - 3 ) ise A+B=? The room was - - - - by my mother every weekend. Okul gömleğinin ütülenmesi olayı enerjinin yayılma yollarından hangisi ile açıklanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir