S:1

Programlı öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Programlı öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Aralıksız öğrenmeler daha verimli olur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi aşağıdaki hangi antlaşma ile olmuştur? ‘’ Ufukta günün boynu büküldü.’’Bu cümlede görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur? Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen bu eser, teknik yönden kusurlu sayılır. Romantizm akımının etkisi altında yazılmıştır. Görücü usulü ile evliliğin sakıncalarının konu edildiği bu romanda küçük yaşta babasız kalıp annesi tarafından büyütülen bir delikanlı ile yine üvey baba elinde büyümüş bir genç kızın birbirlerine duydukları aşk anlatılır. Üvey baba, kızı zengin ve yaşlı bir adamla evlendirir. Genç kız bu evliliğe dayanamaz ve intihar eder, delikanlı da kızı bu halde görünce düşüp ölür.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir? Kâinattaki her şey bir düzen içindedir. En küçük canlılardan uzaydaki galak- silere kadar her şey sistemli bir şekilde hareket etmektedir. Hiçbirinde uyumsuzluk düzensizlik veya aksaklık görülmez. Bu durum evrenin eşsiz bir kudretin eseri olduğunu gösterir.Bu parça aşağıdaki konulardan hangisini açıklamak için kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın tüm parçalarına gerekli gücü (elektrik akımı) sağlayan donanımdır? I- Isı artışıII- Besin kıtlığıIII- Salgın hastalıklarYukarıda verilenlerden hangileri popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan çevre direncini oluşturur?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “uyarma” disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? İki düzine kalemi 3 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdığımda her arkadaşıma kaç kalem düşer? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?  Hangisi dini bayramlarımızdan biridir? I.  Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birlikler dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.II.   İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.III.   Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri’nin hizmetinde bulundurulacaktır.IV. Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin ulaşım konusundaki egemenlik haklarını kısıtlamaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında tüketici konumunda olan kişidir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? Beril, dört basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayarşifresinin bazı rakamlarını hatırlamıyor.Binler ve yüzler basamağındaki rakamları, sırasıyla 4 ve 3 olan şifre 6 ile bölünebildiğine göre Beril’in bilgisayar şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?  “Kibir” kelimesi ne anlama gelmektedir? Ten - - - - fifteen equals twenty-five. Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin sorularından değildir? İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya kaç yıl geçmeden tekrar kurum açma izni verilmez? (+9) · (–2) – (+3) · (+5) =?  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Karşımızdaki kişi ile etkili iletişim kurmak için hangisini yapmalıyız? "Millî egemenlik öyle bir zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur."Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerdenhangisiyle ilgilidir?  Aşağıdakilerden hangisi vatanımıza ve milletimize karşı görevlerimizden biri değildir? 20: 2 + 3 + 5 . 12020 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi, diğerlerinden farklı bir görüşü dile getirmektedir? Peygamberimizin mescidinin yanında, ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan Müslümanlara ne denir? Toprağın türü her yerde aynı değildir, bölgeden bölgeye değişir. Tarım alanlarında yetiştirilen ürünler de toprağın özelliklerine göre farklılık gösterir. Örneğin çay, asitli toprakta; arpa, kumlu toprakta; patates ise humuslu toprakta daha iyi yetişir. Bu yüzden hangi toprakta hangi ürünün daha iyi yetişeceği araştırılmalı ve toprak, en iyi ürünü verecek şekilde kullanılmalıdır. Bunu yapmak için de öncelikle arazinin kullanım planlaması iyi yapılmalıdır.Bu parçada tarım faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?                 I-Karbodioksit               II-ATP               III-Su               IV-Laktik asit               V-Etil Alkol            Hem oksijenli hemde oksijensiz solunumda yukarıdakilerin hangileri oluşur?  Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği,uyaranlara cevap veremediği derinbilinç kaybına ne denir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bütçe ile ilgilidir? Toplumsallaşma, bireyin başkalarıyla olan ilişkileri aracılığıyla gerçekleşir. Birey iyi kötü, doğru yanlış gibi toplumun yargı ölçülerini, tüm değer, kural ve normlarını, toplum tarafından kabul edilen tutum, alışkanlık ve becerilerini toplumsallaşma sürecinde öğrenir. Her birey için gerekli olan bu süreç ailede başlar.Bu parçadan toplumsallaşma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Otomobilde kullanılan far, klima ve akü gibi araçlar fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Bedir Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yıllar önce Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye ve Selimiye gibi camiler bu günde tüm dünya insanları tarafından ziyaret edilmekte, onlarda hayranlık uyandırmaktadır. Mozart’ın yapıtları, ölümünden yıllar sonra dünyanın tüm ülkelerinde insanlar tarafından büyük bir zevkle dinlenmektedir. Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?   I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Bilig’teki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Gece ve gündüz oluşumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir