S:1

l. Test
II. Anket
III. Gözlem
Yukarıdakilerden hangileri tarama yöntemi türlerindendir?

l. TestII. AnketIII. GözlemYukarıdakilerden hangileri tarama yöntemi türlerindendir? sorunun cevabı "I ve II." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
I. NamazII. ZekatIII. SadakaIV. OruçV. HacYukarıda verilen ibadet çeşitlerinden hangileri sadece mal ile yapılan ibadetlerdendir? Kopya çekmesi muhtemel olan ve yan yana oturan iki öğrencinin sadece yerlerini değiştiren bir öğretmen, aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisini uygulamıştır?  14250 kg domates  30 kg’ lık torbalara doldurulacaktır. Kaç tane torbaya ihtiyaç vardır? One day, Deniz was alone at home. He was watching TV when he fell asleep. He had an exciting dream. In his dream, he was flying on a magic carpet. First he flew to a desert. Deniz felt uncomfortable because it was too hot and dry there. Then he flew to the mountains. The mountains were very high and Deniz got scared. After that,he flew to a big forest. There were lots of nice trees and flowers. Deniz loved it there.While he was flying to an island with a lot of butterflies, he suddenly woke up. Deniz thought “Wow, what a great dream!”Why did Deniz love the forest?Because ................................. Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Kritik sıcaklık için;I. Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabildiği en düşük sıcaklıktır.II. Maddelerin kimlik özelliklerindendir.III. Buhar özelliğinin ortadan kalkarak gaz özelliğinin başladığı sıcaklıktır.yargılarından hangileri doğrudur? Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde  bir çok hak ve özgürlüğe kavuşmuştur.Hangisi bu hak ve özgürlüklerden değildir? İslam’ın inanç esasları hakkında bilgi edinmek isteyen dinler tarihçisi, aşağıdaki temel İslam bilimlerinden öncelikle hangisine başvurmalıdır? Mahalleyi yöneten aşağıdakilerden hangisidir?  "……............. bir ihtiyaç ve erdemdir" cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Havanın tekrar ısınmaya başladığı, ağaçların çiçek açtığı ve kıyafetlerin biraz inceldiği mevsim hangisidir? Saatteki hızı 90 km olan bir araç 12 saatte kaç km gitmiş olur? Milli bayramlarımız insanlarımızın bir araya geldiği önemli günlerdir.  Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir?  ’’çorabını’’ sözcüğünün yalın hali aşağıdakilerden hangisidir? İskandinavya’ya geçmek üzere yine o temiz trenlerle Abo Limanı’na gittik. Kıyıda küçük bir vapur bizi bekliyordu, bindik; bütün yolcular da bindi. Küpeşteye dayanarak, ayrıldığımız toprağın acısıyla, etrafımızı seyredip duruyoruz. Vapur kalkacak, halat çekilecek. Üstü başı düzgün, temiz bir genç, cebinden bir çift eldiven çıkardı. Çabucak ellerine geçirdi, eğildi, vapurun halatını çözdü.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi örgütlü toplumun özelliklerinden biridir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?  Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangisi, kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaktan kana emilir? Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen kanunlar hangi uygarlığa aitttir? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda açılan cephelerden değildir? I. Eşeysel bezlerII. PankreasIII. Tiroit beziIV. Böbrek üstü bezlerYukarıda verilen bezlerden hangilerinin, hipofiz bezi ile arasında geri bildirim mekanizması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, bir bilim insanındabulunması gereken özelliklerden biridir? Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Akşam yemekte çorba (  ) pilav (  ) fasülye yedik(  )     Bu cümlede (  ) içlerine sırayla neler yazılmalıdır?                                                       Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? Hava olaylarından etkilenmemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? Pek rengine aldanma felek eski felektirZira feleğin meşreb-i nâ-sazı dönektirYa bister-i kemhâda ya viranede can verÇün bây u gedâ hâke beraber girecektirAllah’a sığın şahs-ı halîmin gazabındanZira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.Tanzimat şairlerinden Ziya Paşa’ya ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? üm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA’da toplayarak, tarihte bilinen ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetlerini başlatan uygarlık hangisidir?  Hangisi Milli Güvenlik Kurulunun sürekli üyeleri arasında yer almaz?  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir?  Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür. Bu sesin oluşmasına ne ad verilir?  Bir iş yerinde günlük ücret zammı için iki seçenek vardır. Birincisi günlük ücretin % 10’u, ikincisi ise net 120 liradır. Bu iş yerinde işçilerden günlüğü a lira olan 120 liralık zammı, b lira olan % 10’luk zammı daha kârlı olduğu için tercih etmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? - Allah tarafından gönderilmiştir.- Peygamberler aracılığı ile bildirilir.- İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlarYukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistem olarak tanılayan kuramın adı nedir? İyi romancılar yetiştirmişiz ama iyi okuyucular yetiştirmemişiz. İyi okuyucu ile sıradan bir okuyucu arasında fark vardır. İyi bir okuyucu; çoğu zaman, güzel denilen yazılarda bile yazarın düşünmediği başka güzellikleri bulur; okuduklarına daha farklı, daha zengin anlamlar yükler, ona renk kazandırır.Parçaya göre iyi bir okuyucu olmanın esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Evimizin bulunduğu sokağın krokisini çizdim. Krokiye bakarak hangi sonuca ulaşamazsınız? Kimi zaman ortam değişikliği yapmak ruhsal dinginliğe kapı aralar.Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 3 – 8 – 13 – 18 – ....–28Yukarıdaki örüntüye göre boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Devletçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de bölgeler arasında ekonomik dengelerin sağlanarak sosyal adaleti gerçekleştirmektir.Buna göre devletçilik ilkesinin Atatürk ilkelerinden hangisiyle iç içe olduğu ileri sürülebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir