S:1

Sinopta doğdu. İlköğrenimini Sinopta tamamlayan Dıranas, çocukluğu ve şiirle tanışması hakkında şunları anlatır: Benim çocukluğum zengin tabiatlı bir köyde geçti kısmen. Kısmen de İstanbul şehrinin mütareke yıllarında yoksulluk ve sıkıntılar içinde geçti. Hatırlıyorum, ilk defa elime şiir kitabı tutturan dayımdı. Ahmet Muhip Dıranasın ailesi daha sonra İstanbuldan Ankaraya gelerek Ön Cebecide ufak bir evde oturmaya başlarlar. Muhipin çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmı bu sevimli evde geçmiştir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

Sinopta doğdu. İlköğrenimini Sinopta tamamlayan Dıranas, çocukluğu ve şiirle tanışması hakkında şunları anlatır: Benim çocukluğum zengin tabiatlı bir köyde geçti kısmen. Kısmen de İstanbul şehrinin mütareke yıllarında yoksulluk ve sıkıntılar içinde geçti. Hatırlıyorum, ilk defa elime şiir kitabı tutturan dayımdı. Ahmet Muhip Dıranasın ailesi daha sonra İstanbuldan Ankaraya gelerek Ön Cebecide ufak bir evde oturmaya başlarlar. Muhipin çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmı bu sevimli evde geçmiştir.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? sorunun cevabı "Biyografi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya …… denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin ana gruplarından biri değildir?​ Ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre genellikle daha sıcak olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? I. Attila Destanı – Hun TürkleriII. Ergenekon Destanı – Göktürkler III. Göç Destanı – Saka TürkleriIV. Alp Er Tunga Destanı – UygurlarYukarıda numaralanmış destan – devlet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  eş sesli kelimeler bir arada kullanılmamıştır? ‘’ iyi  -  genç  -  özgürlük  -  aşağı  ‘’    yukarıdaki sözcüklerin hangisinin karşıt anlamlısı aşağıdaki tümcelerde verilmemiştir? I- Karbon, organik besin maddelerinin yapısında yer alır.II- Besinlerin yapısında yer alan karbonun kaynağı atmosferdeki karbondioksittir.Karbonla ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?  Boyutları 6 m, 3 m ve 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kamyon kasasına, her bir ayrıtının uzunluğu 0,5 m olan küp şeklinde 200 koli yerleştirilmiştir.Bu kamyonun kasasına dışarı taşmayacak şekilde bu kolilerden en fazla kaç tane daha yerleştirilebilir? Öğretmen öğrencilerinden 12 587 ve 39 601 sayılarının toplamının tahmini değerini en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulmalarını istemiştir. Bu toplamın doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kullanıldıktan sonra geri dönüşümle tekrar kullanılabilir? Tarihlerin yazımında yıl, ay, gün belirten sayıların yanına hangi noktalama işareti  konulmalıdır? Her gece 37 sayfa kitap okuyan Yeliz, kitabını bir hafta 4 gün içerisinde bitirmiştir. Yeliz' in okuduğu kitap kaç sayfadır? 52' den başlayarak ikişer ritmik sayarken 5. sıraya hangi sayı gelir? 90 liram vardı. Bu paranın 15 lirası ile dergi, 25 lirası ile de hikaye kitapları aldım. Kaç liram kaldı? Kendi ayakları üzerinde duran, kendi beyniyle düşünen insan, sağlıklı insandır.Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “deyim” vardır? I. Bitki örtüsüII. Ekonomik faaliyetlerIII. Yer çekimiSıcaklık değerlerinin ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalması yukarıdakilerden hangilerinde değişime neden olur? Toplumsal ilişki, birbirinden haberdar olan en az iki kişi arasında belirli bir zaman sürecinde bir amaca yönelik olarak gerçekleşen karşılıklı etkileşim sonucu kurulan  bağdır.Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinde toplumsal ilişki yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?  28 - …. = 4 x 5 eğitliğinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin “gaz” hâlinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk Türk devletidir? 45  x  2  =  120 - B eşitliğinde B yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? 650.574 doğal sayısında 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? "Yemeğe misafirlerimiz gelecek." cümlesindeki altı çizili sözcük yerine, aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? “Muhammed, Allah’ın elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kâfirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler.” (Fetih suresi, 29.ayet)Bu ayette müminlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi farklıdır? Yer kabuğunu ………. oluşturur.İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? A, B, 0 kan grubu ve Rh faktörü bakımından insanlarda kaç çeşit genotip görülür? "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? Allah'ın dilediği emir ve yasakları Cebrail meleği aracılığıyla peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?  Dikdörtgen şeklinde olan basketbol sahasının kısa kenarı 28 m, uzun kenarı ise kısa kenarından 15 m uzundur. Buna göre basketbol sahasının çevresi kaç metredir? Okula gidiş ve dönüşlerimizde güvenliğimiz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Aşağıdakilerden hangisinde imge yoktur? Ali : ............... are you doing?Ayşe : I am cooking.Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Bilgisayarın çalışabilmesi için gerekli olan programlara ne denir. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki sevginin oluşmasını engelleyen bir tutumdur?  Aşağıdakilerden hangisi kasların ve iskeletin ortak görevlerinden biridir?   A: Mom, I have a headache and I feel terrible.B: Oh, darling! You should - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir