S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? sorunun cevabı "Onu okumak bizim için yeterlidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Henry : Can we play hopscotch?Clara : No, we cant. - - - -.Henry : Get well soon. * Milli sınırlar belirlendi. * Kapitülasyonlar kesin olarak reddedildi. * Batı Trakya için gerekirse halk oylaması yapılması kabul edildi.Yukarıda verilen kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Göktürk Anıtları, aşağıdaki Türk edebiyatı dönemlerinden hangisine aittir? Çok partili hayata geçiş denemeleri ilk kez ne zaman başarısız olmuştur? Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelir? Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? O´nun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı. Çağdaş ve mutlu Türkiye´yi çocuklarda görür ve çocuklarda bulurdu. Tüm yurt gezilerinde çocuklara sevgi ile yaklaşır, onlarla uzun uzun konuşurdu. Yukarıdaki paragrafta Atatürkün hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde sert seslerin benzeşmesine uygun sözcük yoktur? Bir baba 75 lirayı 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Bir çocuğa kaç lira para düşer? Hangisi, mıknatısın çekme özelliğinden etkilenmez ? Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken uyulması gereken kuraldır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini koyunuz. (.....) Yaya kaldırımları aynı zamanda oyun alanlarıdır.(.....) Duran iki aracın arasından geçmek tehlikeli değildir.(.....) Yaya ve okul geçitleri, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçitler güvenli geçiş yerleridir.(.....) Trafik kazalarında insanın payının azaltılması için insanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir.(.....) Duran taşıtların önünden ve arkasından karşıya geçebiliriz. Avrupalıların, İlk kez Viyana Kongresi (1815) sırasında kullandıkları ve Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir? Çözümlenmiş hali 800 000+60000+8000+9 şeklinde verilen sayısının rakamla yazılışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yiyecek israfını önlemek için yapılması gereken davranışlardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi günahtır? ÇOCUKLARIM VE BEN Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar. Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu. O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı. Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allahım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Günün sonunda nasıl bir karar almışlar? Öğretmen olarak çalışan bir kişi aşağıdaki haklardan hangisine çalıştığından dolayı sahip olur? Üçgen şeklindeki bir bahçenin çevre uzunluğu 64 metredir. Birinci kenarı 18 metre ve ikinci kenarı 24 metre ise üçüncü kenarı kaç metredir? Kurtuluş Savaşı sürecinde, yeni Türk Devletinin cephelerdeki başarıları sonunda TBMM, Londra Konferansına katılmış, fakat Konferans bir anlaşma sağlanamadan dağılmıştır. Konferansın en önemlisonucu yeni Türk Devletinin İtilaf Devletleri tarafından tanınması olmuştur.Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklanabilir? Millî egemenlik, hürriyet ve adalet anlayışları aşağıda verilen yönetim şekillerinden hangisinde daha kolay uygulanabilir? Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve düzenli beslenmektir? Kübra Hanım, kilosu 3,5 TL olan soğandan 1,7 kg; kilosu 4,8 TL olan patatesten 3,6 kg alıp,satıcıya 25 tl verdi. Geriye kaç TL para üstü almalıdır? "Çocukluk yıllarımı hiçbir zaman unutamıyorum." cümlesinde türemiş kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamında bulunması gereken özelliklerden değildir? Periyodik tabloda F elementi VIIA grubunda, Al elementi ise IIIA grubunda bulunmaktadır.Buna göre,I. Al elementi elektron alma eğilimindedir.II. F ametalik özellik gösterir.III. Birbirleriyle iyonik bağlı AlF3bileşiğini oluştururlar.yargılarından hangileri doğrudur? Hak ihlali yaşadığımızda hangi kurum ve kuruluşa başvurmayız? Aynı ebatlardaki iki kağıttan birincisine Türkiyenin, ikincisine ise Marmara Denizinin haritaları çiziliyor.I. Ayrıntıyı gösterme gücüII. Gösterilen alanIII. Ölçek paydasındaki sayıIV. Hata oranıBuna göre, verilen özeliklerden hangileri Türkiye haritasında, daha fazladır? Selçuk okulda öğretmeninin deprem konusunu anlatırken söylediği deprem çantasını evde hazırlamaya karar verdi. Selçuk aşağıdaki eşyalardan hangisini deprem çantasına koymamalıdır? • Sabretmeyi öğretir.• Şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.• Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirir.• Müslümana nefsini dizginlemesini öğretir.Kişiye katkılarından bazıları verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Suyun içinde çözünmüş tuz aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrıştırılabilir? El eli yıkar, iki elde yüzü yıkar.Yukarıdaki atasözünde ‘el kelimeleri hangi anlamda kullanılmıştır? 7 elmaya kaç elma eklersek 1 düzine elma olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin birlikte yapıldığını gösteren işteş bir fiil vardır? "Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir."Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe ne ad verilir? Bir tabak, içindeki eş kütleli 25 çikolata ile birlikte tartıldığında 400 gram, boşken tartıldığında 150 gram gelmektedir. Buna göre çikolatalardan herbiri kaç gramdır? Burak annesinden 26 TL, babaannesinden ise annesinden aldığından 13 TL fazla para almıştır. Buna göre Burak' ın ne kadar parası olmuştur? Milli Mücadelenin ilk mitingi (toplantısı) nerde yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir