S:1

Fiyatı 990 TL olan televizyonu Betül aylık 18 TL taksitle,Zeynep ise 15 TL taksitle aldı.Zeynep,her ay Betülden kaç TL fazla ödeyecektir?

Fiyatı 990 TL olan televizyonu Betül aylık 18 TL taksitle,Zeynep ise 15 TL taksitle aldı.Zeynep,her ay Betülden kaç TL fazla ödeyecektir? sorunun cevabı "11" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? Fetret Devrine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? ‘ dık , dik ekinin eklendiği kelime aşağıdakilerden hangisinde sözcük türü yönüyle faklıdır? Bugünkü ................ çok zor geçti.Yukarıdaki cümlede noktalı yere sınavım sözcüğünün eş anlamlısını yazmak için hangi sözcüğü kullanmalıyız? Başkentimiz Ankara için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? O, bizi arkadaşlarıyla burada bekleyecekti. Cümlesindeki kelimelerden hangisi işaret zamiridir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi özel isimdir? 2 düzine kalemde kaç kalem vardır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli ve hacmi vardır ? .Mustafa Kemalin düşman gemilerine bakarak ́́́Geldikleri gibi giderler ́demesi onun hangi özelliğini gösterir? Kayaçlar dış etkenlerle parçalanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kayaçların parçalanmasında etkili olan dış etkenlerden biri değildir? Osmanlı Devleti' nde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilk okul hangisidir? I. İbadetin nasıl yapılacağıII. Nesnelerin sertliği veya yumuşaklığıIII. Ahiret hayatının nasıl olacağıIV. Bütünün parçasından büyük olduğuBu bilgilerden hangilerine sadece vahiy yoluyla ulaşılabilir? Bu eserde yazar, olaylardan çok, kişilerin olaylara karşı tepkileri üzerinde durmuştur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenmiştir. Eserde; sonbahar, havanın durumu, Boğaziçinin doğal güzellikleri, aşk ve müzik gibi konular Suad, Süreyya ve Necip arasındaki ilişki ile ele alınır. Suad ile Necipin arasındaki soyut aşk anlayışı somut bir yangınla bitirilir.Bu parçada tanıtılan Servetifünun Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir? Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allahın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. (Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)Bu ayetlerde Peygamberimizin hangi yönü vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi yeni evlenen çiftlere söylenen sözlerden biridir? 5 kg kaç g eder? Peygamberimizin ailesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğer-lerinden farklı bir alanda kullanılır? Microsoft Word programında bir belgeyi yazdırmanın yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamalardan hangisi farklıdır? • 1 Ocak 1926dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı.• 20 Mayıs 1928de uluslararası rakamlar kabul edildi.• 26 Mart 1931de ağırlık ölçü birimi olarak kilogram, uzunluk ölçü birimi olarak metre kabul edildi.Ülkemizde yapılan bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? Oruç ........ ile .......... arasında yeme ve içme gibi nefsani işlerden uzak durma şeklinde yapılan bir ibadettir.Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi iki kelime gelmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde etkili olan öğrenme faktörü öğrenme yöntemiyle ilgilidir? Bağımsız bir ülkede insanlar hangi durumu yaşamaz? Kiralık ev arayan bir kişinin beğendiği iki evden birincisinin aylık kirası 500 TL, aidatı 130 TL ve ikincisinin kirası aylık 600 TL, aidatı 100 TLdir.3 aylık kira ve aidatı peşin ödeyecek olan bu kişi ikinci evi seçerse kaç lira fazla ödemiş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? İnsanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere beşeri unsur denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Aşağıdakilerden hangisi gelecek zamanı gösterir? Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınabilecek bölgelerden biri değildir? ilk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir? İsrailoğulları Ey Peygamberimiz! Düşmanlarımız bizi yendiler ve Tâbûtu ele geçirdiler. Bizi perişan edip dağıttılar. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster. diye peygamberden yardım istediklerinde Allah onlara aralarından kimi hükümdar yapmalarını tavsiye etmiştir? Aşağıdaki besin gruplarından hangileri dengeli beslenme için gerekli değildir? Aşağıda Anlamı verilen Dua hangisidir?Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.Seni daima böyle tenzih eder ve överim.Senin adın mübarektir.Varlığın her şeyden üstündür.Senden başka ilah yoktur. Allah Peygamberleri insanlığa ..................... olarak göndermiştir. Cümlesi aşagıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanamaz? Hava direnci ile ilgili;I. Cismin yüzeyinin cinsine bağlıdır.II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüyle doğru orantılıdır.III. Cismin hızının karesi ile ters orantılıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Hangi kelimenin sonuna sesli ile başlayan bir ek getirilirse ünsüz yumuşaması meydana gelir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir