S:1

Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır?

Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır? sorunun cevabı "Hava yolu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki canlılardan hangisinin kulakları daha kısadır ? Aşağıdakilerden hangisi ile Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden çizilecek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devletine bırakılmıştır? Ahmet, Cemi görünce ne yapacağını şaşırmış. Cümlesindeki yazım yanlışı hangisidir? Her sabah, kahvaltıda yarım litre meyve suyu tüketen bir aile bir ayda kaç litre meyve suyu tüketir? Atatürkün Kurtuluş Savaşının öyküsünü ve hangi şartlarda kazanıldığını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Sultan Ahmet Camisi külliyesiyle birlikte, İstanbuldaki en büyük yapılardan biridir. Bu külliye; bir cami, medreseler, hünkâr kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır.Buna göre Sultan Ahmet Külliyesinin aşağıda verilen alanlardan hangisinde bir işleve sahip olduğu söylenemez? Astronotların uzayda çalışmasını ve yaşamasını sağlayan uzay aracı aşağıdakilerden hangisidir? • Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır.• Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür.• Yıllık sıcaklık farkı 40C0 yi aşar.Yukarıda iklim özellikleri hakkında bilgi verilen bir yerde, bitki topluluklarından hangisinin gelişmesi beklenir? Bahar geldi mi çiçekler açar cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Milli Mücadele döneminin en önemli savaşların yapıldığı cephe olup bu cephede Yunanlılarla savaşılmıştır. Buna göre yukarıda anlatılan cephe aşağıdakilerden hangisidir? İslam Dinine göre akıl sağlığına önem verilmiştir. Bunun içinde önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biridir? Hz. Peygamber, Müslümanlara karşı özel bir şefkat ve muhabbet beslemiştir. Yaşadığı süre içinde Müslümanların dertleriyle ilgilenmiş, üzüntülerine ortak olmuştur.Hz. Peygamberin metinde anlatılan bu tutumu, aşağıdaki ayetlerin hangisinde ifade edilmiştir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pot kırmak deyimini açıklar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? İki kişi arasında hüküm vermen için seni hakem tayin ederlerse birini dinler dinlemez hüküm verme; ikincisini de dinledikten sonra nasıl hüküm vereceğini daha iyi anlarsın.Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste tavsiye edilen davranışlardan biri değildir? Mahkeme salonunda duruşma yapılırken hakimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağıran, oturacakları yeri gösteren ve hakimlerin duruşma salonunun düzeni ile ilgili talimatlarını taraflara bildiren ve uygulayan görevliye........... denir. Cümlesindeki boşluğa yazılması gereken hangisidir? Anayasamız, yasama ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan hangisine vermiştir.? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ahlaki özelliklerinden biri değildir? Kardeşim akşam çok geç geldi. cümlesini soruya çevirmek istediğimizde Kardeşim sözcüğünün yerini tutabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz? I- Isı artışıII- Besin kıtlığıIII- Salgın hastalıklarYukarıda verilenlerden hangileri popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan çevre direncini oluşturur? Küçük nesneleri büyüterek, en ince ayrıntısına kadar incelememizi sağlayan, eğitim ve sağlık alanında kullanılan teknolojik alet hangisidir? Orta Asya Türk Devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü ve demokrasiye örnek olan meclise ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır? • Hz. Muhammedin insanlara verdiği en son öğüdüdür.• Her türlü sınıf farkı reddedilmiştir.• Kadın haklarının korunması istenmiştir.Yukarıdaki evrensel insani değerleri içeren tarihsel metin aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele (Bismillahirrahmanirrahim) demeyiz? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi iş bildirmektedir? Kütle kavramı ile ilgili;I. Birimi kilogramdır.II. m sembolü ile gösterilir.III. Temel bir büyüklüktür.IV. Vektörel bir büyüklüktür.V. Dinamometre ile ölçülür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi fiildir? 12 - 4 : 2 + 6 : 1 = ? işlemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez ? Doğu Anadolu Bölgesinde yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gür otlaklar bulunmaktadır.Bu durum Doğu Anadolu Bölgesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yapılmasına daha uygundur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gül kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde dönmek sözcüğü ken- disini bir yandan bir yana çevirmek anlamında kullanılmıştır? En büyük gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Ampulu kim bulmuştur Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı sırasında savaştığı cepheler arasında yer almaz? Yalnızca beden ile yapılan ibadetler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in peygamberlikten önce de barış elçisi olduğuna örnektir? Artık Yıl kaç gündür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime eş seslidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir